آبرسانی به سه هزار هکتار از زمین‌ های کشاورزی اروندکنار آبادان آغاز شدآبرسانی به سه هزار هکتار از زمین‌ های کشاورزی اروندکنار آبادان آغاز شد
آبادان – مجله خبری کشاورزی – آبرسانی به سه هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی ۱۳ روستای دهستان نوآباد بخش اروندکنار آبادان روز چهارشنبه آغاز شد.منبع اخبار