آبیاری هوشمند؛ راهبردی برای حفظ منابع آب و تحقق امنیت غذایی - مجله خبری کشاورزی

آبیاری هوشمند؛ راهبردی برای حفظ منابع آب و تحقق امنیت غذایی


بندرعباس – مجله خبری کشاورزی – هرمزگان ازجمله مناطق گرم و خشک ایران بوده و بیش از ۸۰ درصد زمین‌های کشاورزی آن از آب‌های زیرزمینی بهره‌می‌برند لذا باتوجه به اهمیت حفظ منابع آبی و جلوگیری از هدر رفت این نعمت ارزشمند و همچنین تولید با کیفیت محصول و تامین سفره مردم؛ نیازمند آبیاری هوشمند هستیم.منبع اخبار