آب مصرفی در بخش کشاورزی، صنعت و کسبوکار مجله خبری کشاورزی

محصول فناورانه شرکت فضاپایه کشتیار، سامانه نرمافزاری دریافت و تحلیل تصاویر ماهوارهای برای کاربردهای کشاورزی و ارائه خدمات مکانمحور نظارتی و مدیریتی در زمینههای محیط زیست، جنگلداری و منابع طبیعی سایت agriculture-na است. گلخانه بخش محدودی از فضاست که در آن عوامل طبیعی قابل کنترل است، به گونهای که برای کشت متراکم وتولید محصول خارج از فصل یا خارج از محیط طبیعی، محل مناسبی را ایجاد میکند. دولت در این شرایط بادی به انگیزههای صادرکنندگان و تاجران هم توجه کند و دست به اقدامات یک طرفه در این زمینه نزند. وی بحث سرمایهگذاری در بخش کشاورزی را از ضروریات دانست و گفت: در این زمینه معافیتهای مالیاتی در بخش کشاورزی را مورد توجه قرار دادهایم و اعلام کردیم و معتقدیم با توجه به مناقشات منطقهای و اتفاقاتی که افتاده و بحث نیاز دنیا به غذا، یکی از چالشهای جدی جوامع بشری بحث تأمین غذاست. وی خاطرنشان کرد: در بحث باغات که وضعیت آنها از خیلی وقت پیش خوب نبود نیز ۱۰۰ هکتار زیتون کاشته شده و ۲۵۰ هکتار هم قرار است برای سال زراعی آینده اصلاح و احیا شود. وی افزود: به عنوان مثال در بخش محصولات کشاورزی این کشور دو مرحله قبل از محصول را نیز در نظر گرفته و با خود زمین، بذر و کودی که برای کشت محصول استفاده شده نیز بحث دارد.

در این مدت صادرات سیب ایران به افغانستان در قیاس با مدت مشابه سال قبل افزایشی حدودا ۱۳۰ درصدی را تجربه کرده است. متأسفانه در برخی مواقع با بیدقتی ظرفیت صادرات را از دست میدهیم. به گزارش خبرنگار ایسنا، در پی به شهادت رساندن شیخ باقرالنمر توسط آل سعود و بالا گرفتن احساسات مسلمانان جهان نسبت به این اقدام به خصوص شدت واکنش برخی هموطنانمان در برابر سفارت عربستان، این کشور روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کرد که به گفته کارشناسان، زیان این قطع روابط برای طرف مقابل بسیار بیشتر است و ایران تبادلات ناچیزی با عربستان داشته که می تواند از ظرفیت کشورهای جایگزینی مانند روسیه و عراق در این زمینه استفاده کند.

به عبارت دیگر بیشتر کشورهای دنیا دو برابر ما بیشتر محصول برداشت میکنند. روزی طلب با برشمردن چالشهای بخش کشاورزی کشور، گفت: کشاورزی ایران با توجه به افزایش جمعیت و نیاز به خود اتکایی در تولید محصولات اساسی به منظور افزایش ضریب امنیت غذایی با چالش های مهمی همچون پایین بودن بهره وری در کشاورزی، کاهش فزاینده منابع آب زیرزمینی در دشت های کشاورزی، فرسایش، شور شدن و کاهش مواد آلی خاکهای زراعی، تغییر بی رویه کاربری اراضی حاصلخیز کشاورزی در حاشیه شهرها و روستاها روبرو است. به عنوان مثال میزان تخصیص آب به محصولات اساسی باید ارزانتر و بیشتر باشد. از گذشته تا جهان امروز یکی از مشکلات اساسی بشر تأمین نیازهای غذایی است، به گونهای که امنیت غذایی به عنوان یکی از اهداف مهم در صدر برنامههای دولتها قرار گرفتهاست. این گروه میتوانند صادرات محصولات کشاورزی ما را هدف قرار دهند تا صادرات غیرنفتی ایران هم با مشکل مواجه شود. به گزارش ایسنا، مسعود پورحمیدی در نشست تخصصی بازاریابی بینالمللی با رویکرد محصولات صادرات کشاورزی در اتاق بازرگانی، اظهار کرد: شاخصهای تعیین کشورهای هدف شامل ریسک کشور، ریسک سیاسی و ریسک تجاری، شرایط منطقهای و سطح روابط سیاسی، درجه نفوذپذیری در بازار خدمات فنی و مهندسی، حجم و روند صادرات ایران به کشور هدف شاخص باز بودن اقتصاد، ثبات اقتصادی (تراز پرداختها، ذخایر خارجی، عملکرد نرخ ارز، دسترسی به دلار) حجم و میزان رشد تولید ناخالص داخلی، LPI شاخص عملکرد لجستیک، متوسط تعرفههای اعمالی و موانع غیر تعرفهای و حجم پتانسیلهای صادراتی ایران به کشور هدف است.

وی تصریح کرد: درآمد سرانه و ضریب جینی، جمعیت (اندازه بازار)، رشد بالقوه بازار (رشد جمعیت، رشد تولید ناخالص داخلی، رشد سرمایهگذاری، رشد مصرف کالا)، دسترسی به بازار (سیاست تجاری، عرضهکنندگان محلی، عرضهکنندگان خارجی، داشتن نمایندگی فروش، روشهای قیمتگذاری، اقدامات ترویجی)، مسافت جغرافیایی و هزینههای حملونقل و میزان قرابت فرهنگی از دیگر شاخصهای مهم تعیین کشورهای هدف در صادرات است. بر این اساس، صادرات ایران در این بخش در مقایسه با بهار سال گذشته کاهشی ۱.۱ درصدی و واردات افزایش ۳۴ درصدی را تجربه کرده است. در این کشورها دولت، پزشکان، مهندسان و تمام نهادهای مسئول برای تولید یک محصول قسم خورده تا با توجه به منافع ملی و سلامت افراد جامعه محصولی را تولید کنند که مطابق با استانداردها باشد. ولی متاسفانه در تولیدات کشاورزی کشور ما ایران ، رشد کمی محصولات بیشتر از رشد کیفی انها مورد توجه قرار می گیرد.

شما با این وجود بهتر است به خوبی بافت و نوع زرشک را پیش از صادرات به خوبی مورد بررسی قرار دهید تا بهترین نمونه آنها را صادر کنید. البته پیشبینی ما این است که با تصویب قانونی که اخیرا در حوزه صادرات صورت گرفته شاهد هموار شدن مسیر صادرات باشیم. اخیرا روزنامه گاردین، در مقالهای کشاورزی هوشمند را بهعنوان یکی از بزرگترین فرصتهای کسب و کار جهانی معرفی کرده است. و اما در میان مشتریان هندوانه ایرانی می توان عراق را بزرگترین و امارات را دومین و پرحاشیه ترین مشتری این محصول صادراتی آب بر به حساب آورد، چرا که عراق به تنهایی 589 هزار تن هندوانه ایرانی را به ارزش 138 میلیون دلار از تاجران ایرانی خریده است و از سوی دیگر سهم امارات پرحاشیه که بارها طی سال های اخیر علیه این محصول شایعه پراکنی کرده و محموله هایی را نیز بازگردانده، 163 هزار تن به ارزش 35 میلیون دلار است. هرچند طی سالهای اخیر سایه خشکسالی و بحران کمآبی روی توسعه کشاورزی ایران سایه افکنده است، اما دارا بودن زمینهای وسیع و آب و هوایی متنوع و چهارفصل در کشور که امکان کاشت اغلب محصولات کشاورزی را دارد، میتواند رقیب قدرتمندی برای سایر صنایع کشور باشد، چه آنکه در ترازوی تجارت خارجی نیز همواره محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی آن کفه سنگینتر را از آن خود کردهاند.به گزارش «اقتصاد آنلاین» به نقل از شهروند، در همین زمینه کشورهایی را میبینیم که درعین توسعهیافتگی و تعلق به جهان اول با توسعه علمی کشاورزی خود و گسترش صنایع وابسته به آن گامهای بلندی در جهت فتح بازارهای جهانی برداشتهاند و محصولات آنها در تمام نقاط جهان بازار دارد.

از دیگر معضلاتی کە آسیب بە بخش کشاورزی در دوران کمآبی را تشدید میکند، الگوهای کشت نامناسب است کە در اغلب مزارع ایران شاهد آن هستیم، متأسفانە الگوی کشت بهینەای وجود ندارد و تعیین محصولات برای کشت، صرفاً بر مبنای شرایط بازار (عرضە و تقاضا) در سال جاری برای سال آیندە است. در این نوع سیستم تولید خریدار که معمولا شرکتها و صنایع غذایی هستند، موظف به تعیین بهترین الگوی کشت، تامین نهادههای تولید با قیمت مناسب، آموزش کشاورزان و بازاریابی هستند و کشاورزان فارق از دیگر دغدغهها تنها باید تمرکز خود را بر برنامهریزی برای کشت محصول با بالاترین کیفیت و حداقل بودجه بگذارند.

در روش کوددهی سنتی شما باید بر اساس نوع خاک و همچنین مدیریت خاک کوددهی را انجام دهید. بر این اساس ۲۲ میلیارد تومان از مطالبات به صورت نقد دریافت شد و حدود ۵۰ میلیارد هم تقسیط شده است که برای عملیات عمرانی و توسعه شرکت استفاده خواهیم کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، سیدجواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی در اولین جلسه هم اندیشی با اندیشمندان و صاحب نظران که با حضور نمایندگان اندیشکده های مرتبط با بخش کشاورزی شامگاه چهارشنبه در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، اظهار کرد: برنامه کوتاه مدت سه ماهه ما در دولت سیردهم که امنیت غذایی مردم و آرامش نسبی در بازار بود، به خوبی انجام شد و ما توانستیم از فروچاله آبان ماه به سلامتی عبور کنیم.

به عمل و فرایند گذران وقت در خارج از خانه که به منظور تفریح، آرامش و لذت انجام شود و هدف کسب درآمد و اشتغال در آن مطرح نباشد، گردشگری و به افراد شامل این تعریف، گردشگر گفته میشود. شمایلی بیان داشت: برای انجام این فعالیتها 2 هزار و 650 دستگاه سنگین و نیمه سنگین و سبک و بیش از 6 هزار و 650 نفر نیروی انسانی در طرح مشغول فعالیت بودهاند. عمده ترین تامین کننده انواع گندم دامی و دانه سخت گندم که مصرف انسانی دارد، برای ایران هستند. صرفه جویی در مصرف آب از دیگر مزایایی است که مکانیزاسیون کشاورزی به همراه می آورد.

یکی از مشکلاتی که امروزه با آن روبرو هستیم، کمبود آب است. لذا ما شورای قیمتگذاری را تشکیل دادیم که این شورا متشکل از تشکلها، خبرگان و تولیدکنندگان پیش رو بخش کشاورزی است که تصمیمگیری در این شورا از پایین به بالا و در راستای منافع تولیدکننده است. زهرا لشکری که خود در بخش صیفی و سبزیجات گلخانه ای کار می کند در رابطه با موانع اشتغال زنان در بخش کشاورزی گفت: «نگاه تبعیض آمیز، زنان کار آفرین را در حوزه سرمایه گذاری با چالش های زیادی رو به رو کرده است. وی با بیان اینکه بخش کشاورزی از مهمترین ظرفیتهای کشور در حوزه اشتغال آفرینی و توسعه درون زا به شمار میرود، گفت: در حوزه اشتغالآفرینی در بخش کشاورزی با کمترین سرمایهگذاری میتوانیم سه برابر صنعت تولید و اشتغال داشته باشیم.

این نماینده مجلس گفت: با توجه به اینکه این بخش حدود ۴میلیون بهرهبردار دارد در حوزه اشتغال اثربخشی بسیار خوبی دارد. در مورد افرادی که کارآفرین هستند و کار مستقلی در حوزه تخصصی شان، راه اندازی کرده اند، شرایط متفاوت است و آنها با توجه به میزان فعالیت، تخصص، تلاش و پشتکارشان، درآمدهای متفاوتی دارند. تولید دانش و فناوری سازگار با شرایط اقلیم خشک توسط ایرانیان در حدود 3000 سال پیش در طراحی و احداث قنوات به منظور انتقال آب زیرزمینی از مناطق کوهستانی به دشت های زراعی پایین دست و همچنین احداث سازه های فنی و تخصصی برای جمع آوری و ذخیره سازی آب باران و احداث شبکه های توزیع و آبرسانی برای تامین آب مورد نیاز کشاورزی و شرب هنوز مورد تحسین مجامع علمی در جهان است. این تحقیق نشان داد که کشاورزی و مصرف غذا از مهمترین عوامل ایجاد کننده تنشهای محیطی به ویژه تغییر زیستگاه، تغییرات آب و هوا، مصرف آب و انتشار گازهای سمی هستند. بنابراین احیا و یکپارچگی اراضی دشتهای این استان یکی از مهمترین مسائلی است که باید اجرایی میشد و منشاء طرح احیای 550 هزار هکتاری دشتهای خوزستان و ایلام حاصل مصوبات سفر مقام معظم رهبری در سال 1375 به استان خوزستان بود.

شهرستان های بسیار زیادی هستند که این محصول را در حجم زیادی تولید می کنند و به دست تاجران و بازرگانان می دهند. بگیرند .و سریعا زمین ها را با کمک بسیج سندار کنند . این کار علاوه بر کاهش زمان تهیه محصول، به افزایش کیفیت و تازگی محصولات کمک مینماید. در روزهای آینده، اطلاعات دقیقتری از این ماجرا به دستمان میرسد. اما در خصوص خبر تکذیب شده برگشت محموله سیبزمینی از ترکمنستان به کشور، محمد رحیم نیازی، رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان سیبزمینی به ایسنا گفته است: «هنوز جزئیات این ماجرا مشخص نیست و معلوم نیست این محصولات بعد از قرنطینه به کشور بازگشت شدهاند یا قبل از آن و دلیل آن چه بوده است. اما تمام ماجرا این نیست، مسئلهای که وجود دارد این است که ما اکنون با چالش تحریمها روبهرو هستیم و در این شرایط تأمین سموم و کودهای استاندارد در کشورمان با مشکل روبهرو بوده، بنابراین کیفیت کودها و سموم پایین خواهد بود. پورحمیدی ادامه داد: مالکیت کامل یک برند منطقهای یا بینالمللی، Private Branding تولید بدون کارخانه تحت برند، قرارداد تولید تحت لیسانس با شرایط فروش منطقهای، تجهیزات و ماشینآلات SKD و CKD مونتاژ، اعطای لیسانس، قرارداد مشترک سرمایهگذاری مشترک، توسعه زیرساختهای فرامرزی از طریق مالکیت کامل یک واحد تولیدی، فراوری، انبار و مراکز تجاری در خارج کشور ایجاد و خرید سهام شرکتهای چندملیتی از شیوههای ورود به بازارهای هدف صادراتی است.

در ادامه واکنش کاربران به مسئله برگشت محصولات کشاورزی کارشناسان و فعالان حوزه کشاورزی نیز نکاتی را مطرح میکنند. کشاورز به دلیل ارزان بودن کود، بیش از نیاز زمین، کود مصرف میکند. این تحول همچنین نیازمند افزایش دانش و مشارکت همه جانبه کشاورزان و بهره برداران و همچنین سرمایهگذاری بیشتر بویژه بخش خصوصی در توسعه زیر بناها و تولید نهاده های کشاورزی همچون بذر، نهال، کود، سم و واکسن است. این فعال حوزه کشاورزی ادامه داد: علاوه بر سمها، ما سمپاشهای غیر استاندارد داریم این در حالی است که تمام مراحل تولید یک محصول از سم و سمپاش گرفته تا کاربری که سمپاشی میکند باید همه استاندارد باشد. عسکری ادامه داد: یک قانون را مصوب کردیم که براساس آن سیستم نظارتی وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده بر حوزههای صادراتی نظارت کامل داشته باشد تا دیگر شاهد این اتفاقات نباشیم. این مقام مسئول اضافه کرد: در بازارهای داخلی قبلاً نظارتی نداشتیم اما در حال حاضر امر نظارت به صورت جدی دنبال میشود و تمام سازمانهای جهاد کشاورزی نیز پیگیری نظارتها به صورت مستمر را در دستورکار دارند. صنایع میتواند آب را بازچرخانی کنند یعنی ۸۰ درصد آبی که استفاده میکنند را به سیستم برمیگردانند.

اگر تنها ۱۰ درصد از آب کشاورزی کشور را صرفهجویی کنیم، ۷ میلیارد متر مکعب آب خواهیم داشت که این میزان همه صنعت یا شرب ما را جبران میکند. آنها میزان بذر پاشی، کود و سم را برای همه زمین با نسبت مشخصی توزیع میکردند و آبیاری یکنواختی را برای زمین به کار میگرفتند. گلخانههای تجاری به همه نیازمندیهای اشاره شده در بالا و حتی بیشتر از آن وابستهاند. آنطور گفته میشود برگشت میوههای ایرانی به کشور، به دلیل استفاده نادرست از سموم غیراستاندارد بوده است و آنطور که حیدر ساکن برجی، رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد اشاره کرده است سموم استفاده شده در محصولات کشاورزی از چین وارد میشود و از کیفیت لازم برخوردار نیست. وی با اشاره به اینکه شش هزار هکتار از جنگلهای بلوط استان فارس دچار این آلودگی شده است، گفت: پانزده میلیارد تومان اعتبار وزارت نفت برای رسیدگی به حل این مشکل در کل مناطق درگیر با این آفت است و قطعا باید اعتبارت بیشتری برای حل این مشکل در نظر گرفته شود. کارشناسان کشاورزی معتقدند که کاشت نشاء با توجه به دلایل زیر از مزیتهای اقتصادی بیشتری در مقایسه یا کاشت بذر برخوردار است. مدیرکل دفتر اروپا و آمریکای سازمان توسعه تجارت در پایان با تاکید بر اینکه با توجه به شرایط برجام باید برای بازار روسیه اهمیت بیشتری در نظر گرفت، اظهار کرد: اگر ما بتوانیم در این مسیر سطح استانداردهای خود را ارتقا دهیم اتفاق مثبتی رخ داده است.

عسکری یادآور شد: وزارت امور خارجه این پیام را به وزارت جهاد کشاورزی منتقل کرده بود اما وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان حفظ نباتات در توجه به این پیام بیدقتی کرده بود و این پرسش از سوی این وزارتخانه بی پاسخ مانده بود. وی همچنین یادآور شد: سال گذشته صادرات به روسیه نسبت به سال ماقبل آن حدود ۴۰ درصد افزایش داشته که بخش قابل توجهی از این افزایش به محصولات کشاورزی و لبنی مربوط می شود. وی افزود: در حوزه محصولاتی مانند پسته، زعفران، انجیر، کشمش و بادام ظرفیت منحصربفردی در صادرات داریم. این اقلیم در حوزه تولید منحصربفرد است و ظرفیت بینظیری است که اگر به خوبی از آن استفاده شود میتوان کن فیکان کرد. در میان مبادلات کشاورزی و صنایع غذایی ایران، کشورهای عربی – البته به غیر از عراق و امارات – سهم چندانی ندارند و به گفته کارشناسانی مانند عیسی کلانتری – وزیر اسبق کشاورزی و دبیر خانه کشاورز – ایران با استفاده از ظرفیت کشورهایی مانند روسیه می تواند محصولات کشاورزی اش را به این کشورها صادر کند، چرا که درحال حاضر هر قدر بخواهیم می توانیم به روسیه ای صادر کنیم که کشورهای اروپایی را تحریم کرده است.

و اما زعفران به عنوان یکی از گرانترین محصولات صادراتی کشاورزی بازار متفاوتی دارد که البته طی دهه های اخیر تغییرات بسیاری داشته است، چراکه زمانی، عمدهترین مشتری طلای سرخ ایران، ایتالیا و اسپانیا بودند که به گفته علی حسینی – عضو شورای ملی زعفران – سهمی حدود 55 درصد داشتند و در حال حاضر عمده سهم 211 میلیون دلاری تجارت زعفران به کشورهای منطقه و آسیای میانه و آسیای جنوب شرقی اختصاص پیدا کرده است. نواحی بسیاری در ایران مستعد کشت شورزیست ها به عنوان غذای دام هستند. اما متاسفانه در کشور ما به تعهد و استانداردها توجهی نمیشود. خانمحمدی افزود: از سوی دیگر هیچ نظارتی بر روی استانداردها نیست لذا ما سمپاشیهای مداوم سمپاشهای غیر استاندارد را خواهیم داشت که سبب به وجود آمدن این چالشهایی میشود. البته این مشکل حل شد و با بازدید یک هیأت روسی از گلخانهها در کشور ایران مشخص شد که تمامی استانداردها رعایت شده است. اما برنج که پس از گندم دومین محصول وارداتی ایران به حساب می آید بازاری متفاوت از دیگر محصولات دارد، چرا که تعدد واردکنندگان در آن بسیار کمتر از دیگر محصولات کشاورزی است و تامین کنندگانش هم با دیگر نیازهای غذایی ایران فرق می کند؛ به گونهای که سال گذشته یک میلیون و 185 هزار تن برنج به ایران وارد شد که بیش از 95 درصد آن را هند و پاکستان با فروش یک میلیون و 87 هزار تن برنج تامین کردند و در این میان امارات و دیگر کشورها نیز حضور دارند که البته سهم بسیار ناچیزی دارند و نشان می دهد که بازار برنج وارداتی در انحصار دو همسایه شرقی ایران است.