اخبار

آتش سوزی جنگل‌های مریوان در سه منطقه مهار شد


سنندج- مجله خبری کشاورزی- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان گفت: آتش سوزی جنگل های مریوان پس از سه روز در مناطق کلکه جان، دارسیران و پیله مهار شد ولی اطفای آتش در کانی‌میران در حال انجام است.

https://www.irna.ir/news/85177016/%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF