اخبار

آخرین مهلت انجام تعهدات ارزی ناشی از صادرات 1402 اعلام شد

آخرین مهلت انجام تعهدات ارزی ناشی از صادرات 1402 اعلام شد

دفتر ارز و خدمات مالی سازمان توسعه تجارت ایران آخرین مهلت انجام تعهدات ارزی ناشی از صادرات 1402 را تا پایان تیرماه اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، بر اساس کتاب ناهید دشتدار، مدیرکل دفتر خدمات ارزی و مالی سازمان توسعه تجارت ایران، در خصوص لزوم ابلاغ مهلت انجام تعهدات ارزی ناشی از صادرات کشور مهلت استفاده از 1402 پروانه صادراتی و بهره مندی از معافیت های مالیاتی در سال جاری و صدور معافیت های مالیاتی تا پایان تیرماه آینده خواهد بود.

همچنین در این نامه تاکید شده است که صادرکنندگان باید بر اساس مهلت پایان تیرماه سال جاری نسبت به انجام تعهدات ارزی خود در سال 1402 رویه خود را اصلاح کنند تا پس از انقضای این مهلت درگیر موضوع نباشند. چالش های عدم انجام تعهدات ارزی ناشی از صادرات.

انتهای پیام/

https://www.isna.ir/news/1403030603860/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF