اخبار

آخرین وضعیت نخل‌های زخمی کرمان+ راهکارهای پیشگیری


کرمان – مجله خبری کشاورزی – درحالی برای نخستین‌بار قرارگاه عملیاتی مقابله با مهاجمان زیستی جنوب شرق کشور در کرمان راه‌اندازی شده که گزارش‌ها از درگیری شماری از درختان نخل این استان به آفت خطرناک سوسک سرخرطومی حنایی حکایت دارد؛ آفتی که با عنوان مرگ خاموش از آن یاد می‌کنند.

https://www.irna.ir/news/85132206/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%AE%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C