اخبار

آرادان یک هکتار گلخانه گل صادراتی آنتوریوم دارد


سمنان- مجله خبری کشاورزی- مدیر جهاد کشاورزی آرادان گفت: ۱۰ هزار مترمربع از گلخانه‌های این شهرستان مربوط به گل آنتوریوم است که از ارقام صادراتی و با صرفه اقتصادی بالا محسوب می‌شود.

https://www.irna.ir/news/85186227/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%AF%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

معرفی شغل مهندسی عمران (نیازمندیها، نقش و وظایف) معماری سه بعدی. معلمان جدید الاستخدام نیازمند آموزش هستند | معاون آموزش آموزش 118.