اخبار

آرامش در بازار مرغ خراسان جنوبی


بیرجند – مجله خبری کشاورزی – بازدید میدانی از مراکز عرضه مرغ در بیرجند نشان می‌دهد که در تمامی فروشگاه‌های عمده و خُرد، مرغ گرم با قیمت مصوب وجود دارد و آرامش در بازار مرغ خراسان جنوبی برقرار است.منبع اخبار