آزادسازی صادرات مرغ با عوارض صفرآزادسازی صادرات مرغ با عوارض صفر
تهران – مجله خبری کشاورزی – معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از امکان صادرات مرغ با عوارض صفر خبر داد و گفت: بر اساس برآوردها تا پایان سال هیچ مشکلی در حوزه تولید و مصرف مرغ نخواهیم داشت.منبع اخبار