اخبار

آشنایی با شغل مهندس کشاورزی مجله خبری کشاورزی

اطلاعات مفید به دست آمده از طریق حسگرهای هوشمند کشاورزان را یاری مینماید که به عنوان مثال، با دقت بیشتری از کودها و آفت کش ها استفاده کنند که در نتیجه آن برخی اثرات مخرب محیطی کاهش خواهد یافت. استفاده از کشاورزی هوشمند علاوه بر بهبود کیفیت محصول باعث بهینه سازی استفاده از منابع آب و کود و خاک می شود که صرفه اقتصادی مناسبی برای کشاورز به همراه دارد. بنابراین با استفاده از کشاورزی هوشمند می توان به تحولات بسیار مهمی در زمینه تامین منابع غذایی پایدار و با کیفیت بالاتر دست یافت. بهعلاوه در نظر داشته باشید با اینکه کیفیت و ظاهر محصول بسیار مهم است، اما به تنهایی نمیتواند درآمد فروش محصول گلخانه ای شما را چند برابر کند. همچنین فروش رباتهای کشاورزی و پهپاد/هواپیماهای بدون سرنشین بالاترین درآمد را خواهند داشت. استفاده از سنسورهایی که تأمین آب را کنترل میکنند، هواپیماهای بدون سرنشین که تولید داده محصولات را انجام میدهند و تراکتورهای خودران، مواردی هستند که برای یک مزرعه هوشمند موردنیاز هستند. پیشرفت های جدید در فن آوری اعم از روباتیک و هواپیماهای بدون سرنشین گرفته تا نرم افزار بینایی کامپیوتر ، کشاورزی مدرن را کاملاً دگرگون کرده است. دو شاخص کلیدی قیمتهای مواد غذایی یعنی غلات و دانههای روغنی در این فصل افزایش داشته است و ضعف بازار آنها در ماههای ژانویه تا فوریه توسط احیایی در ماه مارس جبران شد، احیایی که تا اوایل ماه آوریل نیز ادامه یافت.

از سوی دیگر جهاد کشاورزی میگوید وظیفه ما تولید است و مشکل را به بخش دیگری واگذار میکند. با این حال جمعیت زمین دائما در حال افزایش است و این احتمال وجود دارد که دسترسی به منابع غذایی در آینده دچار مشکل شود. کلانتری در اینباره معتقد است “کشاورزی آینده به سمت روش گلخانه ای خواهد رفت” چرا که با توسعه گلخانه ها، سوددهی کشاورزی هوشمند افزایش پیدا می کند واز آنجایی که کشاورزان براساس میزان سود محصول، ممکن است تغییر کاربری دهند، بنابراین گرایش به سوی احداث گلخانهها بیشتر خواهد شد. کشاورزی هوشمند یک سیستم انقلابی برای کشاورزان است. وی عنوان کرد: سومین شاخص، تعیین وضعیت درآمدی کشاورزان است. در سال های اخیر اغلب جوانان صبر و پشتکار لازم برای این زمینه را ندارند که باعث بالا رفتن سن کشاورزان شد. در قسمت قبل بیان کردیم که کشاورزی هوشمند با استفاده از دستگاه های جدید به وجود آمده است. اکنون بخش بزرگی از پروژههای نهادهای ملی و بینالمللی تحقیقاتی اینترنت اشیا در اراضی اتحادیههای تعاونیهای کشاورزی و با سرمایهگذاری مشترک تحت عنوان «مزارع آنفارم و مدرسه در مزرعه» بهطور مشترک با همکاری محققان مراکز تحقیقاتی و مدیران و اعضای تعاونیهای کشاورزی و تولیدی انجام میشود؛ برای مثال در کره جنوبی اعضای تعاونیها از تلفنهای هوشمند خود برای نظارت بر اسیدیته و درجه حرارت خاک، تجهیزات، محصولات تولیدی دامداریها و همچنین دریافت دادههای ترویجی و آمار در خوراک دام و تولید و پیشبینیهای آماری برای محصولات و دامهای خود استفاده میکنند.

اما در کشاورزی هوشمند، از سنسورهای هوشمند و مدرنی استفاده میشود که قابلیت اتصال به شبکه اینترنت سایت agriculture-na را دارند. داوود کلانتری عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در این زمینه در گفتوگو با ایسنا به موضوع کشاورزی هوشمند اشاره کرد و گفته که کشاورزی هوشمند، نوعی کشاورزی محسوب می شود که در آن پارامترهای موثر تولید محصول، کاملا قابل کنترل باشند. بهروزرسانی سیستمهای آبیاری هوشمند باعث کاهش مصرف آب میشود. ↑ «نظارت دقیق دامپزشکی بر مصرف آنتیبیوتیک در جمعیت دامی». در کشاورزی هوشمند دادههایی نیز که جمعآوری میشوند، میتوانند با استفاده از روشهای دادهکاوی و هوش مصنوعی، تحلیل شده و الگوهای رشد مناسب تشخیص داده شوند. کشاورزی هوشمند یک مفهوم کشاورزی نوین است که در آن به استفاده از فناوری های جدید به منظور بهبود تولیدات کشاورزی با کاهش همزمان هزینه ها پرداخته می شود. منظور از مکانیزاسیون کشاورزی، بکارگیری ماشین آلات بروز و نوین جهت بهره وری بیشتر و توسعه پایدار می باشد تا محصولات از نظر کیفی و کمی پیشرفت داشته باشند. وی ادامه داد: سازمان به منظور افزایش بهره وری طرح هایی بر اساس دانش روز در دست اجراء دارد، از جمله آنها طرح توسعه استفاده از پهبادهای کشاورزی در عملیات زراعی و باغی می باشد که در سطح ملی انجام می شود.

پیش بینی ها نشان می دهد که در سطح جهانی، با توجه به افزایش تقاضا، تولیدات کشاورزی تا سال ۲۰۵۰ باید ۶۰% افزایش یابد، و این تولید بهره وری بیشتر را می طلبد. مطالعات مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی حاکی از آن است که کشت خربزه دیررس سبزوار ( مه ولاتی) با استفاده از آب شور و لب شور، علاوه بر کاهش تلفات آب، افزایش صادرات این محصول را نیز به همراه دارد. بازارهای کشورهای همسایه ایران برای خربزه صادراتی مکان بسیار مناسبی هستند. کشاورزی هوشمندی که هنوز هم نتوانسته به صورت 100 درصدی جای انسان را در سیر تکامل کشاورزی بگیرد اما امروزه در بسیاری از کشورهای جهان، جای امور سنتی را گرفته و به ازای آن راندمان محصول نیز به شدت افزایش یافته است. کشاورزی در آینده شامل استفاده از ابزارآلات پیشرفته، رباتها، سنسورها، تجهیزات و اینترنت است که بهرهروی و بازده تولید را به طور فزایندهای افزایش میدهد.

به طور مثال کاهش هزینهها، کارایی بهتر در کشاورزی و تولید محصولات باکیفیت، نظارت سریع بر نیاز مزارع، انتخاب بهتر کودها و سموم دفع آفات به عنوان بهترین مزایای کشاورزی مدرن شناخته میشود. ولی اگر تجربه ای در این زمینه ندارید بهتر است در دوره های فنی و حرفه ای برای کسب مهارت لازم شرکت کنید. سیستم های کشاورزی مدرن با در نظر داشتن دو هدف مرتبط توسعه یافتهاند: دستیابی به بیشترین بازده ممکن و کسب بالاترین سود اقتصادی. یک راه دیگر برای بدست آوردن اطلاعات زمین، ایجاد شبکه ای از حسگرهای بی سیم در زمین می باشد. اگر نامی از انگور بی دانه، انگور سفید، انگور قرمز، انگور زرد یا انگور یاقوتی شنیدید در واقع به انگورهای صادراتی گفته می شود. در ادامه بیان کرد: در ۲۵ سال اخیر، سالانه بطور متوسط ۹۰۰ هزار نفر به جمعیت کشور اضافه شده است که این جمعیت به غذا، آب و انرژی و سایر منابع نیاز دارند بنابراین همیشه بخش کشاورزی، دونده بوده و شکاف بین عرضه و تقاضا بیشتر شده است. در پایان مهندس احمدی ضمن تشکر از مدیران بخش، درخواست نمود با واگذاری فعالیت های بیشتر به اعضای سازمان زمینه حضور دانش آموختگان بخش را بیشتر از همیشه در عرصه اجرایی فراهم نمایند.

۳. نرمافزار مدیریت مزرعه: مدیریت مزرعه هوشمند خود بدون پیگیری و بررسی کارها بی فایده است. یک مزرعه هوشمند مزایای بسیار زیادی دارد. به هرحال هرچند مدت هاست کمبود منابع آبی یکی از چالش های افزایش تولید کشاورزی در ایران به شمار می روند تحقیق ما نشان می دهد محدودیت های دیگر از لحاظ مطلوبیت زمین نیز وجود دارد. این موضوع منجر به افزایش سود (۱۰۰ دلار در هر هکتار) میشود. این موضوع عاملی دلسردکننده است و مانع انجام آن توسط بسیاری از کشاورزان آیندهدار شود. این عوامل باعث شده است که کشاورزی پایدار یکی از مهم ترین نیاز های بشر برای امنیت غذایی در آینده به شمار آید. اینکه امروزه جهان به دنبال استفاده و بهرهداری از کشاورزی هوشمند خواهد رفت شکی نیست اما اینکه به چه میزان این موضوع در کشورمان و به ویژه مازندران مستعد کشاورزی، اجرایی خواهد شد، شاید به زمان نیاز داشته باشد. ۲. فرصت های پیش رو به واسطه توسعه مزارع هوشمند چه هستند؟

به طور کلی همیشه افراد موفقی از تیپ های شخصیتی مختلف در تمام مشاغل هستند و نمی توان دقیقا اعلام کرد که فقط تیپ های شخصیتی خاصی هستند که در این شغل موفق می شوند. به گزارش ایسنا، اگر حدود یک قرن قبل و یا نه، کمتر از 40 سال پیش، فردی به این موضوع فکر می کرد که روزی خواهد رسید تمامی فعالیتهای کشاورزی هوشمند و با کنترل انسانها صورت میگیرد، در ابتدا وی را فردی “تخیلی” و تصورات او را ناشی از خیال پردازی میپنداشتند. طبق آمارها انتظار میرود کشاورزانی که از این شیوه استفاده میکنند سالانه تا ۱۸ درصد افزایش درآمد داشته باشند.روشهای آبیاری قطرهای و کشاورزی هیدروپونیک نیز از جمله روشهای مقرون به صرفه در کشاورزی هوشمند هستند که درصد آسیبهای احتمالیشان به محیط زیست نیز کمتر است. همانطور که استقرار گسترده تلفنهای هوشمند و سیستمهای اینترنت اشیا (IoT) در کشورهایی مانند چین و ژاپن، منجر به دریافت سریع راهحلهای دقیق کشاورزی شده است، دولت کشورهای در حال توسعه نیز به ضرورت و مزایای این فناوریها پی بردهاند و انتظار می رود ابتکاراتی برای ارتقای کشاورزی هوشمند داشته باشند.

کشاورزی هوشمند یا smart farming پیشرفتی است که بر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در چرخه مدیریت مزارع سیار و فیزیکی تاکید دارد. هدف از انجام این تحقیق، طراحی فناوری اینترنت اشیا برای تولید نمونه اولیه برای یک مزرعه هوشمند در یک مزرعه محلی برنج در استانSuphan Burin واقع در تایلند انجام شده است. در ابتدای مقاله گفتیم که هدف از انجام این تحقیق، طراحی نمونه اولیه یک مزرعه هوشمند با استفاده از سنسورها برای اندازهگیری دما و رطوبت به وسیله اینترنت اشیا(IoT) است. این سیستم نمونه اولیه میتواند در آینده به سطح صنعتی توسعه پیدا کند و برای مدت زمان بیشتری کار کند تا بتواند در طول زندگی یک گیاه اطلاعات مفیدی در اختیاز کشاورزان قرار دهد.

یکی دیگر از بخش هایی که در کشاورزی هوشمند مورد توجه قرار گرفته است، دستکاری های ژنتیک است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در آخرین آمارهای خود اعلام کرده بود قیمت مواد غذائی ظرف یکسال در ایران بین ۳۹ تا ۷۸ درصد افزایش پیدا کرده است. فائو برای مقابله با بحث تغییر اقلیم پیشنهاد کشاورزی هوشمند منطبق بر تغییر اقلیم را پیشنهاد کرده است که سه هدف اصلی دارد و شامل افزایش بهرهوری و درآمد کشاورزی، تطبیق و ایجاد مقاومت در برابر تغییرات اقلیم و کاهش گازهای گلخانهای است. به همین دلایل بر استفاده از فناوری برای توسعه مزارع هوشمند تاکید میشود.

افزایش تابآوری و ظرفیتسازی سازگاری از طریق افزایش دسترسی اعضای تعاونیها به اطلاعات، با کمک گسترش و انتشار اطلاعات و از راه هماهنگکردن کلیه تلاشهایی که باعث افزایش منافع جمعی میشود و استراتژیهای وسیع مدیریت ریسک برای مدیریت رویدادهای غیرمترقبه آبوهوایی و افزایش دسترسی بهموقع، عادلانه و صحیح به شبکهای از منابع و نهادهها و سیستمهای پشتیبانی تصمیمگیری (DSS) برای مدیریت کل مزرعه با هدف بهینهسازی بازده روی ورودیها و همچنین استفاده گسترده از «GPS – GNSS»، در دستور کار فعالان اروپایی کشاورزی هوشمند قرار دارد. آزمایشگاه هوآوی X ، برآورد کرد، کل بازار مخابراتی کشاورزی در منطقه خاور میانه، آفریقا در سال 2015 به 1.6 میلیارد دلار رسید و پیش بینی می شود که این میزان به 3.2 میلیارد دلار تا سال 2020 برسد. اینترنت اشیا نه تنها راهی برای اندازه گیری و کنترل بهتر عوامل رشد مانند آبیاری و کود در مزرعه ارائه کرده است، بلکه دیدگاه ما را در کل به کشاورزی تغییر خواهد داد.

این حسگرها امکان رصد وضعیت گلخانه و مصرف آب را فراهم میکنند و از طریق پیامک در یک پرتال آنلاین به کشاورز هشدار میدهند. وی گفت: ممکن است در آینده مردم از میوه فروش سوال کنند این میوه در چه باغی پرورش یافته یا با آب سالم آبیاری شده و یا اینکه چه میزان از کود و سم برای آن مصرف شده است.با این تغییر رویکرد و نیاز جدید، باید کسب وکارهای جدید را وارد حوزه فناوری فضایی کنیم. همچنین میتوانید اطلاعات مهمی در مورد میزان هوا، صدا، رطوبت و دمای محیط کسب کنید و در مصرف برق صرفهجویی کنید.

وی به حذف فعالیت انسان در کشاورزی هوشمند نیز اشاره و خاطرنشان کرد که در این نوع کشاورزی، نیاز به نیروی کارگر کمترمی شود اما از بین نمی رود بلکه سود کشاورز به طور چشمگیری افزایش می یابد ونیروهای جدیدی در سایر بخش ها از آن بهره مند می شوند. نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که در این نوع کشاورزی در داخل مزارع باید از همان مرحله ابتدایی یعنی آماده سازی زمین، متناسب با نوع گیاه، از سیستم آبیاری، سنسورهای رطوبت سنج، ماشین آلات مخصوص کاشت و برداشت و غیره استفاده کرد. عضو گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری نیز در این زمینه از نحوه عملکرد جهاد کشاورزی مازندران گلهمند است و می گوید: جهاد کشاورزی پیش از اعطای تسهیلات یکسان به تمام کشاورزان، باید با کمک متخصصان و پژوهشگران دانشگاهی، مساحت زمین، نوع خاک، محصول و میزان سودآوری را بررسی کنند و سپس مطابق با آن شرایط، برای خرید ماشین آلات کشاورزی تسهیلات داده شود. آلوده شدن آبهای زیرزمینی از جمله تبعات استفاده از کودهای شیمیایی است که لطمههای جبرانناپذیری به منابع طبیعی و سلامت موجودات زنده وارد کردهاست. چرا که کشاورزی به عنوان قدیمی ترین صنعت تاکنون به مرحله ای رسیده است که اکنون می توان آن را به عنوان سومین انقلاب سبز نامید.

نیز سهم بسیار ناچیزی در بازار طلای سبز دارند. در واقع شبکه ای از اشیا است که توسط سیستم به هم مرتبط بوده و توانایی برقراری ارتباط با یکدیگر را دارند. هنگامی که در رابطه با بحث اینترنت اشیاء یک سیستم هوشمند مورد استفاده واقع می شود، کشاورزان این توانایی را خواهند داشت که به راحتی اطلاعات متنوعی را از محیط دریافت کنند و بر اساس آن اطلاعات، تصمیم های قابل اتکاتری را اتخاذ نمایند. یقینا افرادی که توانایی استفاده از این سیستم را داشتند در این عرصه از رقیبان خود پیشی گرفتند. این حسگرها با از طریق WiFi به دادههای محلی که در دسترس عموم هستند، دسترسی پیدا می کنند یا هوای محل موردنظر را بررسی میکنند. این حسگرها با استفاده از اینترنت اشیا اطلاعات را به یک واحد پردازش ارسال می کنند و اقدامات لازم می تواند به صورت خودکار و یا دستی انجام شود.

» خاطرنشان کرد: حتما مصرف آب همچنان در همین حدود است؛ زیرا آبی نیست که بخواهند عرضه کنند. در همین خصوص مسعود لطیفیان عضو هیأت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، در گفتگویی بیان داشت: اینکه محصول کشاورزی به چه دلیلی از کشور هدف صادراتی به کشور مبدا بازگردانده می شود در نحوه تصمیم گیری درباره امحا شدن یا عرضه آن ها به بازار مصرف داخلی مهم است. نکته قابل بیان اینجا است که با وجود این مزیتها نه تنها، انسان به طور کامل از این نوع کشاورزی حذف نشده، بلکه همانطور که در بالا توضیح داده شد، ماهیت کارشان تغییر می کند. از سوی دیگر فشارهای شدید بر منابع آبی، خاکی و ناامنی غذایی باعث تخریب نظامهای بهرهبرداری سنتی شده و پدیده گرمایش زمین، افزایش سطح آب دریاها، اسیدیشدن اقیانوسها، ذوبشدن یخچالها، تغییرات اقلیمی، زیستمحیطی و سلامت را هدف قرار داده و بهیقین، امنیت غذایی جهان را تا سال 2050 با چالشی بنیادی روبهرو میکند. عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری به یک نکته مهم دیگر نیز اشاره میکند: امروزه کشاورزان از سطح اطلاعات بالا و به روز برخوردارند، نگرش کشاورزان با افزایش میزان آگاهی و ارتباط با متخصصان زراعت از کشاورزی سنتی به کشاورزی هوشمند تغییر کرده است.

به عنوان مثال اگر شما کشاورزی هستید که برای بهینه نمودن مصرف آب در زمین کشاورزی، افزایش بازدهی زمین، بهبود ویژگی های خاک و کاهش مصرف انرژی به دنبال راهکاری هستید، باید گفت که شما تنها نیستید. همه ی این ها بدون فراموش کردن اینکه علاوه بر این، صنایع غذایی در حال حاضر مسئول 30% از مصرف انرژی جهان و 22% از انتشار گاز های گلخانه ای است. جالب اینجا است که مساحت برزیل بیش از ۲۰۰ برابر مساحت هلند است؛ اما کشاورزان هلندی در زمینهی صادرات محصولاتشان، بهمراتب موفقتر از همتایان برزیلیشان بودهاند. گیاهان دارویی یکی از محصولات پر بازدهی در ایران هستند که از سوی وزارت جهاد کشاورزی معرفی شدند.