اخبار

آشنایی با کشت گلخانه ای زعفران مجله خبری کشاورزی

22 اردیبهشت آقای حسن الهیاری مدیرکل نظارت بر کالا های فلزی و معدنی سازمان حمایت در نامه ای با عنوان درخواست تجدید نظر در فرآیند پذیرش خودرو به مدیرعامل بورس کالای ایران اعلام کرده بود که باید از عرضه خودرو در بورس کالا ممانعت شود. در سال ۱۳۶۶، سازمان شیلات و آبزیان از وزارت کشاورزی جدا و جزو وزارت جهادسازندگی شد. در سال ۱۳۶۸ بنا به تصویب مجلس شورای اسلامی امور بازرگانی چای از وزارت بازرگانی جدا و به وزارت کشاورزی محول شد. دانشمندان این سرزمین در خلال مطالعه دربارهٔ ویژگی دارویی گیاهان به امور کاملاً فنی نیز میپرداختند و دستگاههایی برای بهرهبرداری از آب تهیه دیدند که از آن جمله میتوان چرخ چاه خودکار را نام برد. در سال ۱۳۶۹، منابع طبیعی و امور دام براساس قانون تفکیک وظایف وزارتخانههای کشاورزی و جهادسازندگی مصوب ۱۱ شهریور ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی به وزارت جهادسازندگی واگذار شد. مجموعه اطلاعات علمی و یافتههای نوین کشاورزی و منابع طبیعی. اندیشهٔ تجارت باز و سیاست سرمایهگذاری همواره تعامل با محیط تجارت جهانی و نیز واردات فناوریهای متنوع و نوین را در جهت بهرهوری هرچه بیشتر، تسهیل میکند. به نظر میرسد صنعت زیستی، نه تنها در کانادا به سادگی نمیتواند در حد کفایت، گسترش یابد تا از نظر تقاضا برای آیندهای روشن راضیکننده باشد؛ بنابراین باید تعداد بیشتری کشاورزان، عرضهکننده گان نهادهها و صنایع تبدیل مواد غذایی را در جهت کشاورزی زیستی تشویق کنیم.

با افزایش سطح زیرکشت محصولاتگلخانه ای می توان به افزایش صادرات محصولات کشاورزی امیدوار سایت agriculture-na بود. مواد غذایی و گیاهان ارگانیک که محصولات زیستی نیز گفته می شود. کشاورز یا دهقان (دهقان به معنی زمین دار هم میتواند باشد) یا زارع یا برزگر به فردی گفته میشود که برای تولید غذا و بهرهبرداری اقتصادی به کشت و کار در زمینهای کشاورزی یا نگهداری دامهای اهلی میپردازد. در روستای بار نیشابور، رسم است که اگر در هنگام درو، دروگرها به بوتهٔ گندمی برخورد کنند که دارای دو خوشهٔ به هم چسبیده باشد، آن بوته را درو نمیکنند و رها میسازند. در کشور ما نیز کشاورزی مکانیزه از چند دهه قبل آغاز شده است، اگر چه هنوز راه درازی تا اجرای کامل مکانیزاسیون کشاورزی در ایران در پیش است. بهطور معمول غلتک توسط تراکتور یا قبل از مکانیزاسیون توسط یک تیم از حیوانات مانند گاو یا اسب کشیده میشدهاست. طرح های بهسازی اساسا در ﺳﺎل های قبل از انقلاب اسلامی اجرا نشده بود.

مشاهده می­شود در تحقیقاتی که تاکنون در ایران و جهان صورت گرفته، اغلب موضوعاتی نظیر توسعه پایدار کشاورزی، شاخص­ها و الزامات آن را در دستور کار خود قرار داده­اند و در تحقیقات داخلی نیز کمتر به بررسی محتوای برنامه­های کلان توسعه در ارتباط با توسعه پایدار کشاورزی پرداخته شده است. قبلا پروازهای مستقیم از ایران به کشورهای جنوب شرق اروپا وجود داشت ولی در حال حاضر پرواز مستقیم وجود ندارد که در صورت افزایش مراودات تجاری میتوان این مسئله را در آینده حلال کرد. با هدف حمایت از روند رشد کشاورزی و فقرزدایی، لازم است تا نظام اقتصادی در حال توسعه از طریق حذف یا کاهش موانع تجاری با اقتصاد جهانی تلفیق و همراه شده و به موضوع تجارت چند جانبه در میان خود یا با کشورهای توسعه یافته بپردازند. تعامل و یکپارچگی با اقتصاد جهانی میتواند روند رشد و فقر زدرا تقویت کند. در اغلب کشورها، آزادسازی تجاری گسترده و سهولت در مناسبات تجاری باعث تقویت روند رشد درآمدها و محصول خواهد شد. این به معنی آن است که این کشورها باید در مذاکرههای تجاری خود ملاحظههای لازم و ویژهای را در نظر گیرند. سیاستهای تجاری در اقتصادی ثروتمند که در قبال کشورهای در حال توسعه تبعیضآمیز نیستند.

این نوع گلخانه دوستدار محیط زیست محسوب میشود. این اصل با هر ماده یا فرآیندی که به محیط زیست آسیب میزند، مخالف است. از دیگر هدف های مهم این کشاورزی کاهش آسیب و حفاظت از محیط زیست می باشد. قرار گرفتن در فضای محصور می تواند از گیاهان در برابر آسیب های ناشی از تغییرات آب و هوایی مانند افزایش ناگهانی یا افت دما محافظت کند. کشورهای در حال توسعه برای ایفای نقش رقابتآمیز، باید مزیتها و بهرهوری محصولات کشاورزی خود را از طریق اعمال تغییرات لازم در الگوهای مناسب کشت، بهبود فناوریهای تولید، ارتقای کانالهای بازاریابی و دیگر راهکارهای تکمیلی افزایش دهند تا از منافع واقعی ناشی از آزادسازی تجاری بهرهمند شوند.

سود ناخالص در تمام محصولات در مزارع زیستی بیشتر بود. قاسم رضائیان، عضو هیأت مدیره و دبیر انجمن واردکنندگان سم و کود ایران هم گفته علت برگشت خوردن محصولات صادراتی ایران به این دلیل است که “بسیاری از صادرکنندگان ایرانی گواهینامه بهداشت و قرنطینه برای صادرات محصولات خود نمیگیرند”. این نوع زراعت اثرات منفی هم دارد. در نظر گرفتن اثرات گستردهتر اجتماعی و اکولوژیکی سیستم زراعی. در بسیاری از جوامع اصطلاحات گوناگونی برای فعالین بخشهای مختلف کشاورزی در نظر گرفته شدهاست؛ به عنوان مثال، به کسانی که برای بهرهبرداری اقتصادی از گاو، گوسفند و بز نگهداری میکنند، دامدار یا چوپان و به کسانی که در باغها فعال میباشند، باغدار و به کسانی که در زمینهای زراعی فعال میباشند، کشاورز گفته میشود. در کشاورزی دقیق به جای این که کل مزرعه به عنوان یک واحد مدیریتی باشد، اعمال مدیریت برای مناطق کوچک در مزرعه در نظر گرفته میشود که این کار سطح مدیریت را با تأکید بر نیازهای صحیح کشاورزان افزایش میدهد. مدیریت مناسب نهادهها، که اکنون کشاورزی دقیق نامیده میشود راه کار فناورانه به این نیاز تاریخی است. در این شرایط یک دوران بارندگی خوب در هند باعث رشد چشمگیر اقتصاد میشود و یک دوران بارندگی نامناسب نیز رشد اقتصادی نامناسبی در پی دارد.

در مقیاس جهانی، نیاز به مواغذایی و تغذیه، روندی رو به افزایش و وسیع داشته و اکنون تحت تأثیر جمعیت و درآمدهای رو به رشد و نیز تقاضای حجیم برای خوراک دام قرار دارد. از آنجا که گیاه مواد مغذی مورد نیاز برای رشد خود را از آب دریافت میکند، بجای تلاش برای رشد هر چه بیشتر ریشه قسمت بالایی و مفید محصول رشد کرده و کیفیت بالاتری پیدا میکند. قسمت بالای این نشان آیه «قل إنما اعظکم بواحدة أن تقوموا لله»، شعار مرکز این نشان، «همه با هم جهاد کشاورزی» و در قسمت زیرین این آرم، «۱۳۷۹» سال تشکیل این وزارتخانه آمدهاست. علاوه بر این، گونههای خاصی از جلبکها نیز کاشته میشوند، هرچند، گاهی برداشت محصول از موارد وحشی و خودرو هم صورت میگیرد. صنعت کشاورزی نیز در جهان صنعتی بسیار مهم است و بخش بزرگی از صادرات را به خود اختصاص می دهد، پس بررسی موضوعی چون پایداری قطعا میتواند در موفق شدن و به ثمر رسیدن آن بسیار تاثیرگذار باشد. حجتی اضافه کرد: با آغاز فعالیت دولت یازدهم و تدبیر، هوشیاری، متانت، صبر و آگاهی ملت بزرگ ایران توافق برجام حاصل و پیروزی بزرگی نصیب ملت شد.

بالا بودن هزینه تمام شده تولید و از دست رفتن تدریجی مزیت تولید در اغلب محصولات: با توجه به نقش هزینه تولید در وضعیت مزیت نسبی محصولات کشاورزی و در نظر گرفتن روند تغییرات شاخص تورم تولیدکننده در ایران و جهان می توان این احتمال را در نظر گرفت که مزیت نسبی تجارت برای بسیاری از محصولات کشاورزی تولید شده ایران در سالیان اخیر از بین رفته است و در صورت تداوم این روند، سبد محصولات صادراتی بخش کشاورزی به تدریج کوچک تر خواهد شد. در شرایطی که تغییرات اقلیمی رخ نشان داده و خشکسالی در سالهای پیاپی دامنگیر بخش کشاورزی و تولید شده است کشت گلخانهای در حقیقت راهی برای برون رفت از شرایط فعلی است اگرچه استان خراسان رضوی به رغم وضعیت اقلیمی و خشکی که در آن قرار دارد هنوز به سطح مطلوب در این زمینه نرسیده است. آیا به غیر از روند رو به رشد کوچکی و خردی اراضی و پراکندگی آنها تغییرات دیگری هم در این دوره بندی تاریخی از نظر شما اتفاق افتاده است؟ همچنین ماده شیمیایی دیگری بنام سود سوز آور یا به اختصار سود مایع هم کمک شایان توجهی در این مورد انجام می دهد. سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی یاد آور شد : ارزآوری مناسب و ایجاد اشتغال در زمینه گلخانه در استان آذربایجانغربی که دارای مرزهای مشترک با کشورهای خارجی و نیز آب و هوای مطلوب برای کشاورزی و تولید اقتصادی است ، حایز اهمیت است.

بخش کشاورزی، بزرگترین مصرفکنندهٔ منابع طبیعی و در عین حال بیشترین نقش را در حفظ آن بر عهده دارد. در واقع، این بزرگترین اشتباهی است که میتواند اتفاق افتد. کاهو: این سبزی مقاوم در رنگها و انواع مختلفی وجود دارد. محصولات کشاورزی زیادی وجود دارد که با کشت آنها در محیطهای گلخانه ای میتوان به درامدهای خوبی رسید. آلودهشدن محصولات کشاورزی و دامپروری ایران به توکسینهای بسیار خطرناک و سرطانزا مانند آفلاتوکسین که توسط میکروبهای گندهرو تولید میشود، نیز بهدلیل عدم رعایت اصول علم پسابرداشت در هنگام برداشت گیاه، کشتار یا دوشش دام، ترابری، نگهداری یا فرآوری تولیدات گیاهی و جانوری در صنایع تبدیلی؛ یکی دیگر از مسائل ترویجی کشاورزی است که توجهی در ایران بدان نشدهاست. تاریخچه و بحث دربارهٔ مسئله تولید غذا و این که انسان ابتدا کشاورز بوده یا دامدار بسیار طولانی است. میانگین اندازهِ زمینهای کشاورزی بسیار کوچک است (کمتر از ۲۰ هزار متر مربع) و این زمینها به دلیل اختلافات خانوادگی و قوانین مربوط به حداکثر زمین در معرض تفکیک قرار دارند. دریافتشده در ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۲. بایگانیشده از اصلی (PDF) در ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۲.

سرمایهگذاری خصوصی و دولتی در زیر ساختها، توسعه فنی و اعتبار که برای مدرنسازی تولید و بهبود رقابت ضروری هستند. بازده کشاورزی هند در واحد سطح از سال ۱۹۵۰ افزایش داشتهاست که دلیل آن تأکید ویژه بر کشاورزی در برنامههای پنجسالهٔ هند و پیشرفت پی در پی در آبیاری، فناوری، استفاده از راهکارهای کشاورزی مدرن و تأمین اعتبار و یارانههای کشاورزی از زمان انقلاب سبز در هند بودهاست. مرحله چهارم: مرحله آخر تجهیز گلخانه می باشد که شامل سیستم های مختلف حرارتی، برودتی، آبیاری، تغذیه گیاهی و کنترل است. خروجی در مرحله اولیه توسط هر سنجنده، تنها یک تصویر است و هر ماهواره معمولاً دارای چندین سنجنده میباشد که توسط آنها کار تصویربرداری انجام میشود.

همچنین، باید نسبت به اعمال ساز و کارهای تضمینی برای مواجهه با اثرات شدید ناشی از انطباق این مذاکرهها با قشرها آسیبپذیر، از جمله کارگران روستایی اهمیت دهند. به نسبت جمعیت و مساحت این کشور، میتوان هلند را کشور پیشرو در عرصه صادرات محصولات گلخانهای دانست که نشانگر پیشرفته بودن صنعت کشاورزی در این کشور است. از دیگر محصولات کشاورزی پرطرفدار و پردرآمد در جهان میتوان به پنبه، گوجه فرنگی، سیب، موز، قهوه، لوبیا، زیتون، چای، چغندرقند و فندق اشاره کرد. گونههای میکروبی مانند باکتریها و ویروسها به کشتهای (آزمایشگاهی) اشاره میکنند. میگویند چرا کشاورزان فلان محصول را زیاد کاشتند، اما از خود سلب مسئولیت میکنند که زمینه صادرات را فراهم کنند که محصول کشاورز روی دستش نماند. به عنوان مثال، در برخی بازارها، تقاضاهای بسیار ویژهای در زمینه کیفیت محصول وجود دارد که سال به سال تغییر میکنند. تولیدکنندگان ادوات آبیاری و سیستمهای آبیاری کشور در سالهای اخیر پیشرفتهای قابلملاحظهای را در این زمینه بهدست آوردهاند. در این دوره پرورش مرکبات در اطراف دریای خزر آغاز گردید که می توان آن را پیشرفت خوبی در این زمینه دانست. نه تنها در ایران، بلکه در تمام دنیا پرورش زعفران در گلخانه به عنوان ادویه گرانبها طرفدار دارد.

لازم است بدانید مرطوب کردن محیط کشت 2-1 هفته قبل از ضد عفونی موجب جوانهزنی علفهای هرز می شود.آماده سازی بستر کشت در گلخانه شامل ضد عفونی کردن بستر کشت در گلخانه اعم از استریلیزاسیون و پاستوریزاسیون می شود. به این ترتیب بخش کشاورزی بهطور مستقیم از طریق تولید بیشتر و صادرات و به صورت غیرمستقیم از طریق افزایش تقاضا برای خدمات و کالاهای صنعتی در جوامع روستایی، به رشد اقتصادی کمک نموده و در نتیجه موجب خلق فرصتهای شغلی جدید میگردد. استفاده از ماشین آلات کشاورزی می تواند موجب جذب قشر جوان و تحصیلکرده به سمت کشاورزی شود. حمید شجاعی مدیرعامل شرکت ورق خودروی چهارمحال و بختیاری در نشست فنی با کارگروه تخصصی گروه خودروسازی سایپا گفت: رویکرد مدیریت در شرکت ورق خودروی چهارمحال و بختیاری، فراهم سازی زیربناها و آماده سازی بستر برای حرکت به سمت افزایش تولیدات با کیفیت خودرویی است و این امر با جدیت دنبال می شود. استفاده از گیاهان دارای ریشههای قوی امکان تولید نشاءهای پیوندی با دو پیوندک را فراهم میکند، این امر به تولید کنندگان این امکان را میدهد که ضمن حفظ تراکم شاخهها (تعداد شاخهها در مترمربع)، تعداد گیاهان را نصف کنند. در روش نوین گلخانهای ما از این مشکل مبرّا شدهایم که این نیز خود باعث کیفیت بسیار بالا در کلاله میشود و با درنظرگرفتن نیاز و رقابت در بازار جهانی و ریزبینی کشورهای برندپسند این امر بسیار مهم است.

در سطح ملی، رشد اقتصادی از طریق افزایش درآمد جمعیت فقیر سهم قابل ملاحظهای در میزان دسترسی آنان به مواد غذایی خواهد داشت. از آن جا که جمعیت فقیر، بخش قابل ملاحظهای از درآمد خود را صرف غذا میکند، به دنبال کاهش موانع تجاری، این گروه از منفعت بیشتری بهرهمند خواهند شد. پیش از دوره قاجاریه نامی از اداره فلاحت یا وزارت فلاحت در هیچ کتابی نیست، بلکه همه جا گفتگو از املاک شاه و دیوان خالصجات یا اداره خالصجات است. در این دوره سیب زمینی وارد چرخه کشاورزی شد. در اوایل قرن چهاردهم هجری قمری با تأسیس اولین مدرسه کشاورزی ایران به نام مدرسه فلاحت مظفری و وارد کردن سیب زمینی و انواع نهالهای میوه به خصوص سیب و گیلاس از خارج باغبانی ایران گسترش بیشتری یافت و سپس با ایجاد مدارس متوسطه، عالی و دانشکدههای کشاورزی مؤسسه اصلاح و تهیه بذر و نهال و غیره به وضع کنونی درآمد. از سوی دیگر هرچند خاک های سدیمی در ایران کمتر یافت می شوند( حدود ۰.۵ میلیون هکتار از کشور) اما خاک هایی ESP بالا دارند بیش از ۳۰ میلوین هکتار(۱۸ درصد) زمین های کشور را پوشانده اند.

اینکه آیا مشکلات اقتصادی و توجه به تابع هزینه -فایده، باعث شده تا کشاورزان برای به دست آوردن محصول بیشتر اقدام به مصرف بیش از حد سموم و کودهای شیمیایی کنند؟ استفاده مؤثر از کودها و سموم دفع آفات همچنان یک چالش بزرگ در کشاورزی است، بهویژه هنگامیکه مشخص میشود کود برای برنامههای مختلف، در چه موقع استفاده و در چه مقادیری بهتر عمل میکند. برای مثال، قارچ شیتاکه که در رده قارچها قرار دارد، یک محصول کشاورزی نامیده میشود. برای مثال لفظ کشاورز را بیشتر در بحث زمین و زراعت خلاصه می کنند اما ممکن است محصولاتی مثل قارچ در فضاهای بسته ای تولید شوند که الزاما زمین کشاورزی نیستند یا محصولاتی مثل گل و گیاهان زینتی الزاما در محیط های کشاورزی و مزرعه تولید نمی شوند. آفت های زیستی ازقبیل باکتری ها، قارچ ها، کرم ها، و جوندگان گیاهخوار و بلایای طبیعی غیرزیستی چون خشکسالی، طوفان، بیابان زایی، سیل، زمین لرزه، آتشفشان، بارندگی های بی هنگام، سرما و گرمای بی موقع و شدید و گرمایش زمین از مشکلاتی است که انسان پیوسته برای غلبه بر آن ها کوشیده است.

در این زمینه دانشکده کشاورزی نیشابور فعال است.که ۱۵۰۰ دانشجو در این دانشکده تحصیل میکنند. فعالیت کشاورزان در شهرستان نیشابور شامل زراعت، باغداری میشود. اصطلاح هیدروپونیک میتواند برای کشت بدون خاک مبتنی بر بستر و یا تولید در آب مثل (NFT: nutrient film technique) بکار برده شود، در سیستم (NFT)، ریشه گیاه در یک غشاء نازک آب حاوی مواد غذایی قرار میگیرد، البته این سیستم برای تولید گوجهفرنگی بهصورت تجاری مناسب نیست و عملکرد آن بهمراتب کمتر از روش بدون خاک مبتنی بر بستر است، همچنین در مقیاس کوچک و برای تولید ارگانیک، گوجهفرنگی گلخانهای در خاک تولید میشود. وی با تاکید بر لزوم کنترل و نظارت بر ساخت گلخانه ها، افزود: احداث گلخانه هایی در مقیاس ۳۰۰ مترمربع با توجه به اینکه میزان برداشت محصول آن با میزان محصول یک هکتار در فضای باز برابری می کند، قابل قبول و قابل توجیه است به شرط آنکه کنترل و نظارت لازم صورت گیرد در این راستا تشکیل گروه های پایش را برای رصد و پایش گلخانه ها ضروری دانست.

Glasshouses ساختارهایی که با شیشه پوشانده شدهاند. الان در دنیا این را با پروداکتیویتی میسنجند؛ یعنی میزان تولید یک محصول و نسبتبندی آن با آب مصرفی آن که عدد نهایی به ما میگوید کاشت یک محصول بهصرفه هست یا نه. پس زمان آن رسید که روش های بهتر و تازه ای برای حل مسئه پیدا کرد… تحقیقات و آزمایشهای سرویس تحقیقات کشاورزی در تلاش برای حل مشکلات مرتبط با کشاورزی است که هر روز بر آمریکاییها تأثیر میگذارد. تولید نهال اصیل و سالم، اصلاح فرآیندهای تولید نهال، به عنوان یکی از اساسیترین ابزارهای تحول بخش باغبانی در جهت مقابله با تهدیدات و تنشهای محیطی و بیولوژیکی و استفاده از فرصتها و مزیتهای موجود در بخش باغبانی، مورد توجه قرار گرفته است. تهویه هوا: سیستم های مناسب جهت تهویه برای خروج رطوبت اضافی، نقش عمده ای در سلامت محصول خواهد داشت. گلخانه محیطی از اسکلت، چارچوب و سقفی شفاف برای ورود و خروج نور میباشد. کشاورزی دقیق به دلیل سطح مدیریتی که دارا میباشد از کشاورزی سنتی متمایز است. این نوع از بخاریها به هیتر گلخانه شناخته شده میباشند. اهمیت کشت گلخانهای علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار و تضمین شده در کاهش آب مصرفی در این نوع کشت است. از آنجایی که دولت با تکیه بر ظرفیت ها و استعدادهای موجود و با اعتقاد به گسترش توسعه صادرات محصولات کشاورزی، از جمله گل و گیاهان زینتی، تلاش می کند همه موانع موجود در مسیر توسعه پایدار را از میان بردارد و طرح های عظیم ملی را، که در شکوفایی اقتصادی و ارتقای سطح معیشتی جامعه نقش اساسی ایفا می کنند با سرعت و جدیت اجرا نماید، توجه و پرداختن به صادرات محصولات گلخانه ای در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است.