اخبار

آغاز برداشت رطب نوبرانه از نخلستان‌های خرمشهر


آبادان – مجله خبری کشاورزی – مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرمشهر گفت: برداشت خارک و رطب نوبرانه ازسطح سه هزار هکتار از نخلستان‌های این شهرستان آغاز شد.

https://www.irna.ir/news/85189326/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D8%B7%D8%A8-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AE%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1