اخبار

آغاز برداشت چغندرقند در اراضی کشت و صنعت مغان

این شرکت در اجرای قانون خصوصی‌سازی در سال ۱۳۸۸ در لیست واگذاری‌ها قرار گرفت و بعد از چهار فقره آگهی درسال ۱۳۹۷ به بخش خصوصی واگذار شد.

اسدالله محسن زاده روز یکشنبه به خبرنگار مجله خبری کشاورزی اظهار کرد: امسال بیش از ۴۷۰ هکتار از اراضی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به کشت محصول چغندرقند پاییزه اختصاص داده شده که پیش بینی می شود میزان تولید نسبت به سال زراعی گذشته بیش از ۲۰ درصد افزایش یابد.

این واگذاری با توجه به اعتراض‌هایی که بدنبال داشت در شانزدهم مهرماه سال ۱۳۹۹ با پنج رای موافق و یک رای مخالف هیات داوری ابطال شد.منبع اخبار مدیرعامل کشت و صنعت و دامپروری مغان اظهار کرد: پس از سال‌ها تلاش و آزمایش‌ با همکاری موسسه تحقیقات، اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، ارقام مقاوم به بولت (ساقه روی) و سازگار با شرایط آب و هوایی مغان برای کشت انتخاب شده و با توجه به وضعیت مناسب قطعات چغندرقند پاییزه از لحاظ تراکم بوته، تغذیه و مبارزه با آفات و بیماری‌ها و علف‌های هرز پیش بینی می‌شود عملکرد مناسبی از لحاظ راندمان ریشه در هکتار و عیار قند بدست آید.

وی افزود: محصول چغندر قند با هدف کاهش مصرف آب، اصلاح الگوی کشت، تغییر زمان کاشت از بهار به پاییز، افزایش طول دوره بهره برداری کارخانه قند شرکت و همچنین خودکفایی در تولید شکر داخلی و تامین نیازهای کشور در سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در اراضی کشت و صنعت مغان کشت شده است.

وی اظهارکرد: در سال‌های اخیر با هدف کاهش وابستگی به واردات شکر و تأمین نیازهای داخلی و همچنین به منظور بهره‌برداری هر چه بهتر از امکانات آب، زمین و بهبود معیشت کشاورزان چغندرکار منطقه بخشی از اراضی شرکت بصورت مشارکتی در اختیار چغندرکاران منطقه قرار داده شده و بر این اساس بذور منوژرم مورد نیاز نیز تامین و در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان با داشتن اراضی وسیع زراعی، ۲ هزار و ۶۰۰ هکتار باغات میوه، مجتمع بزرگ دامپروری، کارخانه‌های قند، لبنیات، فرآوری میوه و چند واحد تولیدی دیگر از شرکت‌های منحصر بفرد کشور محسوب می‌شود.

محسن‌زاده با اشاره به تداوم آزمایش‌های مقایسه ارقام مختلف چغندر قند پاییزه با اجرای مزرعه p.v.s و کاشت ۱۸ رقم جدید منوژرم خارجی به صورت پایلوت گفت: کاشت چغندر قند به صورت پاییزه مزایای بی‌شماری از قبیل کاهش چشمگیر در مصرف آب، کاهش مصرف سموم شیمیایی، اصلاح الگوی تناوب و افزایش طول دوره بهره‌برداری کارخانه قند مغان دارد.