اخبار

آغاز توزیع گوشت قرمز منجمد توسط اتحادیه‌های استانی


تهران – مجله خبری کشاورزی – رییس هیات مدیره اتحادیه سراسری دامداران ایران با تاکید بر اینکه گوشت قرمز به میزان کافی در کشور وجود دارد، گفت: گوشت قرمز منجمد توسط اتحادیه‌های استانی توزیع می‌شود.منبع اخبار