آغاز تولید قراردادی گوشت با ۱۰۵ هزار راس دام در کشت و صنعت مغانآغاز تولید قراردادی گوشت با ۱۰۵ هزار راس دام در کشت و صنعت مغان
اردبیل- مجله خبری کشاورزی- مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان از آغاز عملیات اجرایی تولید قراردادی گوشت در این شرکت با ۱۰۰ هزار راس دام سبک و پنج هزار راس دام سنگین با حمایت وزارت جهاد کشاورزی و شرکت پشتیبانی امور دام کشور خبر داد.منبع اخبار