اخبار

آغاز روند نزولی قیمت گوشت در بازار با استمرار و افزایش واردات


تهران- مجله خبری کشاورزی- رییس اتحادیه گوشت گوسفندی از روند نزولی قیمت گوشت در بازار به دلیل استمرار و افزایش حجم واردات خبر داد و گفت: در صورت تداوم و افزایش حجم واردات گوشت، بازار به‌زودی تنظیم خواهد شد.

https://www.irna.ir/news/85244312/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA

ماجرای داروغه ناتینگهام از زبان سخنگوی دولت – پایگاه خبری هشت صبح.