اخبار

آغاز سرما و تکرار چالش سوخت گلخانه‌های کرمان؛ آیا مسئولان باز تسلیم می‌شوند؟

آغاز سرما و تکرار چالش سوخت گلخانه‌های کرمان؛ آیا مسئولان باز تسلیم می‌شوند؟
کرمان- مجله خبری کشاورزی- پس از چندسال تکرار و هشدار، همچنان مسئولان کرمان می‌گویند تاکنون بیشتر گلخانه‌داران که بیشتر آنها در جنوب استان هستند، باوجود رسیدن عَلَمک گاز در محدوده، نسبت به گازکشی داخلی مجموعه‌شان اقدام نکرده‌اند.

https://www.irna.ir/news/85296319/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2

صدور مجوز اجرای ۱۷۷ دوره آموزش کوتاه مدت علمی کاربردی.