اخبار

آغاز طرح برخورد با واحدهای صنفی بدون مجوز کسب در تهران

به گفته وی طرح برخورد با مشاورین املاک با حضور دستگاه‌های اجرایی مرتبط همانند تعزیرات حکومتی، پلیس اماکن و اداره کل راه و شهرسازی آغاز شده و بازرسی از سایر صنوف نیز از سوی بازرسان اتاق اصناف تشدید شده است.
 
انتهای پیام

https://www.isna.ir/news/1402051106923/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از آغاز طرح برخورد با واحدهای صنفی بدون مجوز کسب در سطح استان خبر داد و گفت: طرح برخورد با مشاورین املاک با حضور دستگاه‌های اجرایی مرتبط آغاز شده و بازرسی از سایر صنوف نیز از سوی بازرسان اتاق اصناف تشدید شده است.

به گفته وی از این تعداد ۱۱ هزار و ۳۰۰ فقره پروانه با اشتغالزایی ۲۸ هزار نفر صادر شده بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۷ درصد رشد داشته است.
 
میرزایی با بیان اینکه در استان تهران ۴۴۰ اتحادیه صنفی فعال است که ۴۵۰ هزار واحد صنفی را تحت پوشش خود دارند و بیش از یک میلیون نفر اشتغال مستقیم دارند، از آغاز طرح برخورد با واحدهای صنفی بدون مجوز کسب در سطح استان خبر داد.

حسن میرزایی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره پروانه کسب در رسته های تولیدی- توزیعی و خدماتی گفت که در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۵ هزار فقره پروانه کسب در رسته های تولیدی- توزیعی و خدماتی با اشتغال ۳۷ هزار و ۴۰۰ نفر صادر و تمدید شده است.