اخبار

آغاز طرح شناسنامه‌ دار شدن برنج ایرانی به‌زودی


تهران- مجله خبری کشاورزی- دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران از آغاز طرح شناسنامه دار شدن برنج ایرانی بزودی خبرداد و گفت: با اجرای این طرح ضمن رصد میزان تولید و مصرف می‌توان بازار را مدیریت و از آسیب‌هایی چون اختلاط، تقلب و احتکار جلوگیری خواهد شد.

https://www.irna.ir/news/85179849/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C