اخبار

آغاز طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت از ۱۱ آذر

آغاز طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت از ۱۱ آذر
تهران- مجله خبری کشاورزی- معاون وزیر جهاد کشاورزی از آغاز اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت به‌طور همزمان در سراسر کشور از ۱۱ آذرماه امسال خبر داد و گفت: تاریخ شروع روز درختکاری در این طرح، به دلیل خزان نهال‌ها و شرایط آب و هوایی استان‌ها تغییر کرده است.

https://www.irna.ir/news/85295774/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1

تائید رمز عبور.