آغاز نسخه‌نویسی الکترونیکی برای آفت‌کش‌ها/ اجرای طرح خدمات سمپاشی در ۳ استان کشور

رییس سازمان حفظ نباتات کشور با بیان این که قرار است طرحی برای استفاده بهینه از سم و سم‌پاشی صحیح در اراضی کشاورزی سه استان کشور نیز آغاز شود، تصریح کرد: ما در سازمان یک مدلی را تعریف کرده‌ایم که در سه استان به صورت پایلوت اجرا خواهد شد.

رییس سازمان حفظ نباتات کشور داد: بر اساس گزارش سازمان فائو نیز ۷۰ درصد اثرگذاری آفتکش‌ها مرتبط با نحوه استفاده از این مواد است.

وی با بیان این که ۴۰ درصد امنیت غذایی در دنیا وابسته به عملکرد حفظ نباتات است، تصریح کرد: تغییر اقلیمی یکی از مهم‌ترین مباحثی است که عوامل خسارت‌زا را می‌تواند افزایش دهد و گیاه را دچار تنش و کاهش محصول کند.منبع اخبار

وی ارتقای مهارت و دانش کشاورزان را برای استفاده از دستاوردهای تحقیقاتی را مهم دانست.

علایی مقدم  گفت: در صورت توفیق در اجرای این مدل، علاوه بر مصرف بهینه آفتکش‌ها، هزینه‌های تولید کاهش و بهره‌وری بالا می‌رود.

رییس سازمان حفظ نباتات کشور میانگین مصرف آفتکش‌ها در اراضی کشور را ۲.۵ کیلوگرم در هکتار عنوان کرد و گفت: میانگین مصرف آفتکش‌ها در دنیا ۲.۹ کیلوگرم در هکتار است.

به گزارش  روز یکشنبه مجله خبری کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی، «شاهپور علایی مقدم» با بیان اینکه طرح نسخه‌نویسی الکترونیکی در راستای مصرف بهینه آفتکش‌ها و سلامت غذا به کشاورزان سه استان ارایه می‌شود، افزود: در حال حاضر در کشور ۱۵ هزار و ۵۰۰ گیاه پزشک، ۶۴۳ کلینیک گیاه‌پزشکی در ۲۵۷ شهرستان داریم.

وی اظهار داشت: در ایران بیش از ۷۵ درصد کشاورزان، علم و دانش نحوه استفاده از نهاده‌ها را ندارند که این یکی از مهم‌ترین مسایل به شمار می‌رود.

علایی مقدم تصریح کرد: سازمان حفظ نباتات از کل حدود ۱۳۲ میلیون تن محصول تولیدی کشور باید از حدود ۱۰۶ میلیون تن در بخش کشاورزی مراقبت کند که کار دشواری است.

وی با بیان این که مصرف بیش از حد آفتکش در کشور نداریم، گفت: خلا موجود مربوط به مدیریت و مصرف بهینه آفتکش‌ها است.

وی اظهار داشت: در این مدل به جای آن که سم به دست کشاورز داده شود، خدمات سم‌پاشی به آنان ارایه می‌شود و در این زمینه از شرکت‌های دانش بنیان و شرکت‌های فنی – مهندسی استفاده می‌شود.