اخبار

آغاز همکاری «فائو» با ایران برای افزایش بهره‌وری تولیدات کشاورزی دیم


تهران- مجله خبری کشاورزی- سرپرست موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور گفت نخستین همایش ملی پروژه مشترک سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) و وزارت جهاد کشاورزی موسوم به «TCP» با هدف افزایش بهره‌وری و فعال‌سازی ظرفیت تولید کشاورزی دیم در مراغه آغاز به کار کرد.منبع اخبار