اخبار

آفت خطرناک نخل، مدیریت نامناسب کنونی و پیشنهاد نهضت مردمی

آفت خطرناک نخل، مدیریت نامناسب کنونی و پیشنهاد نهضت مردمی
کرمان-مجله خبری کشاورزی- همایش ملی مقابله با آفت سوسک حنایی سرخرطومی نخلستان‌ها درحالی روز سه شنبه با همراهی بخش خصوصی و دولتی در بم برگزار شد که ضمن انتقاد از شیوه مدیریت کنونی، راه اندازی نهضت مردمی و اصلاح اقدامات مورد تاکید قرار گرفت.

https://www.irna.ir/news/85385960/%D8%A2%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D9%86%D8%AE%D9%84-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C