اخبار

آقامیری: اقتصادی شدن کشاورزی از اهداف وزارت جهاد کشاورزی است


شیراز-مجله خبری کشاورزی- سرپرست وزارت جهاد کشاورزی گفت: اقتصادی شدن کشاورزی از اهداف این وزارتخانه است زیرا با اقتصادی شدن کشاورزی، سرمایه‌گذاران آمادگی سرمایه‌گذاری در حوزه کشاورزی را خواهند داشت.منبع اخبار