اخبار

آماده‌سازی ۳۴ هزار هکتار زمین برای نهضت ملی مسکن/ انباشت تقاضای برجای مانده از دولت قبل


تهران- مجله خبری کشاورزی- معاون وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه ۳۴ هزار هکتار زمین برای اجرایی شدن نهضت ملی مسکن تامین شده است، گفت: دولت‌های گذشته دید و برنامه منسجمی برای اجرای طرح‌ها در حوزه مسکن نداشتند که همین مساله سبب شده تا دولت سیزدهم ‌با انباشت تقاضا در حوزه مسکن مواجه شود.

https://www.irna.ir/news/85196835/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%B3%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%DB%8C