اخبار

آمادگی پنج بندر هرمزگان برای صدور مجوز قایق‌های صیادی + فیلم


بندرعباس – مجله خبری کشاورزی – مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان با بیان اینکه گواهینامه ثبت دائم قایق‌ها که توسط سازمان بنادر صادر می‌شود، جزو مجوزهای درگاه ملی مجوزها نیست، خطاب به صیادان گفت: مجوز صید و صیادی یکی از ورودی‌های گواهینامه ثبت دائم شناور صیادی بوده و هم‌اینک کارکنان پنج بندر هرمزگان برای صدور مجوز قایق‌های صیادی بسیج شده‌اند.

https://www.irna.ir/news/85166509/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85