اخبار

آمار و اطلاعات غیرواقعی؛ امنیت غذایی را با چالش مواجه می‌کند


تهران – مجله خبری کشاورزی – وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه بخش کشاورزی بدون آمار و اطلاعات دقیق، امکان سیاست‌گذاری ندارد، گفت: آمار و اطلاعات غیرواقعی، امنیت غذایی مردم را با چالش جدی روبرو می‌کند.منبع اخبار