اخبار

آیا محصولات کشاورزی مصرف داخلی هم آلودگی سمی دارند؟ مجله خبری کشاورزی

چقدر در مصرف منابع آب صرفه جویی میشود؟ پیرو جلسه مشترک وزرای کشاورزی و ارتباطات در تاریخ ۲۱ آبان ماه جاری مقررشد، سند اقدام مشترک میان دو وزارتخانه ظرف مدت ۴۵ روز ، با هدف بهرهبرداری از فناوریهای نوین ارتباطات و اطلاعات در تحقق کشاورزی هوشمند در همه مراحل کاشت، داشت، برداشت تا شبکه توزیع تهیه شود. به دنبال برگزاری جلسه مشترک میان وزیران ارتباطات و فناوری اطلاعات و جهاد کشاورزی در هفته گذشته در خصوص بهرهگیری از فرصتها و ظرفیتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه کشاورزی، جلسه شورای هماهنگی با حضور نمایندگان این دو وزارتخانه، برگزار شد. در این راستا کمیته مشترک در محل موسسه تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت کشاورزی تشکیل شد. در این کمیته بعد ازنظر کارشناسان، تصمیم بر آن شد تا وظایف محوله در چهار زیرکمیته با هدف بررسی عمق نفوذ فناوری اطلاعات و ارتباطات و اینترنت اشیاء در صنعت کشاورزی کشورهای پیشرو، بررسی خدمات فناور محور (از جمله سنجش از دور و سنسورینگ) در حوزه کشاورزی، بررسی فناوریهای نوین در حوزه آبیاری و خاک و ترویج و آموزش به صورت فشرده دنبال شود. با روند رو به رشد اینترنت اشیا و راهکارهای بی سیم و همچنین قابلیت توسعه و یکپارچگی که با سایر سیستم ها دارد، امروزه راهکارهای مبتنی بر اینترنت اشیا بیش از پیش مورد استفاده قرار می گیرند.

اعمال مجدد تحریمهای هستهای آمریکا در نوامبر ۲۰۱۸ و تشدید تحریمها در ماه می ۲۰۱۹ موجب محدود شدن فرصت رشد تجارت کشاورزی سایت agriculture-na میشود. دکتر دهقانی در بخشی از سخنان خود اظهار داشت: در گزارشی که اخیراً توسط فائو تحت عنوان “آینده غذا و کشاورزی؛ روندها و چالشها” منتشر شده است، چالش تغییرات آبوهوایی و تشدید خطرهای طبیعی ناشی از آن به عنوان یکی از 10 چالش آینده جهان معرفی شده است. کشاورزی هوشمند و کشاورزی مبتنی بر IoT راه را برای آنچه که میتواند به عنوان یک انقلاب سبز سوم نامیده شود باز میکنند. بکار گرفتن هوش مصنوعی به تشخیص و یا پیشبینی آفات و مشکلات محصولات و هم چنین به پیشبینی تغییرات آب و هوایی کمک میکند و در نهایت میتواند پاسخی هوشمندانه به این مشکلات ارائه دهد. مولتی روتورها و پهپادها برخلاف هواپیماها به شرایط آب و هوایی بسیار حساس هستند. استفاده از کودهای آلی قبل از کاشت این گیاه برای حاصلخیزی خاک بسیار موثر است.

حجم تولید محصولات گیاهی نیز طی سال گذشته بهرغم تاثیرات منفی همهگیری کرونا، نسبت به سال قبل 7.6 درصد رشد داشته و از حیث مقدار به 126.1 میلیون تن رسید. وی با تاکید بر اینکه طرح توسعه کشت قراردادی باید از حیطه شعار خارج و عملیاتی شود، گفت: «دولت و وزارت جهاد کشاورزی باید به جای نقش اجرایی نقش حمایتی و نظارتی داشته باشند و نخواهند وارد حوزه اجرا شوند.» رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران توضیح داد: «به عنوان مثال در استان خراسانجنوبی ۹۰ درصد زرشک کشور تولید میشود اما در این استان نیز همچنان با بحث خردهمالکی مواجه هستیم و حدود یک سال است که تلاش میکنیم تشکلی مانند تعاونی پسته رفسنجان را در این استان راه بیندازیم.

دادههایی که آنها جمعآوری میکنند، به کشاورزان کمک میکند. این موارد به ایرانسل برای توسعه خدمات اش در زمینه اینترنت اشیا IoT-NB برای ایجاد بازارهای جدید کمک می کند. بنا بر لایحهای که داور در هفدهم دی ۱۳۱۲ برای فروش املاک خالصه از تصویب مجلس شورای ملی گذراند، بانک صناعتی فلاحتی نه برای کمک مالی به کشاورزان بلکه برای برنامههای توسعه یا بهبود کشاورزی میبایست وام دهد؛ بنابراین برنامههای افزایش صادرات کشاورزی و محصولاتی چون پنبه، چای، چغندر، پسته، بادام، کنف، نیل، روناس و ابریشم در این مصوبه قید شدند که در آن زمان دستاوردی بیشتری داشت و همچنین اصلاح نژادی دامها و صنایع فراوری محصولات دامی، لایروبی قنوات و اصلاح امور آبیاری. در این مقاله قصد داریم به معرفی اینترنت بانک کشاورزی و نحوه دسترسی به خدمات آن بپردازیم.

در تاریخ 10 ژوئن، سیستم ملی کشاورزی و روستایی مرکز اطلاعات هوشمند کشاورزی ساخت و ساز تجربه در محل جلسه تبادل در شهر ووهو، استان آنهویی، به اجرا در تصمیم گیری ها و ترتیبات عمده پنجمین جلسه عمومی از 19 کمیته مرکزی CPC در ساخت کشاورزی هوشمند، تجربه تبادل و ترویج نمونه های معمولی برگزار شد. این مجتمع عظیم کشاورزی علاوه بر ساخت گلخانههای هوشمند، پرورش گیاهان آب شیرینکن آب دریا و استفاده از نیروگاههای خورشیدی، گیاه “شکربرگ”(stevia) را نیز پرورش خواهد داد. نکته ی دیگر ساخت گلخانه است که بتوان در آن گل و گیاهان زینتی پرورش داد. حفظ شرایط مناسب برای رشد گیاهان در گلخانه به معنای صرف هزینه برای برق و یا گاز است؛ صرفاً بهعنوان مثال. درآمد گلخانه گل میتواند بسیار مناسب باشد و گلها از سودآورترین محصول گلخانه ای هستند. انتخاب محصولات جایگزین و تغییر سلیقه و الگوی مصرف گرچه بسیار سخت و زمانبر است، اما غیرممکن نیست و دولت میتواند بااطلاع رسانی و حمایت از کشاورزان این روند را سرعت ببخشد. اسماعیل شریف، نخستوزیر مصر در کنفرانس خبری اعلام کرد: این شهر در قسمت شمال غربی مصر ساخته خواهد شد و با استفاده از بهروزترین فناوریها تلاش خواهد شد که سازگار با محیط زیست بوده و بیشترین کارآیی و بهینگی را در تولید محصولات داشته باشد.

افزایش دستمزد نیروی کار، افزایش قابلیت روشهای کنترل شیمیایی علفهای هرز و ضرورت توسعه و بهبود سیستمهای تولید برنج به عنوان عوامل اصلی تغییر شیوه کشت مطرح شدهاند. بر اساس مرحله جدید توسعه، مفهوم جدید توسعه و الگوی جدید توسعه باید اجرا شود و کشاورزی هوشمند و ییلاق دیجیتال باید در ساختمان یک قدرت سایبری، یک چین دیجیتال و یک جامعه هوشمند برنامه ریزی و ترویج شود. اکنون ، در کتاب «کشاورزی ایران در دوره قاجار»، دانشمند مشهور ویلم فلور ، تجزیه و تحلیل همه جانبه ای از کشاورزی ایران در قرن نوزدهم را بر اساس تحقیقات گسترده در مورد بایگانی های فارسی و اروپایی که قبلا دست نخورده بوده، انجام د اده است.او در ایت کتاب طبقه کشاورزی را در ایران از ابتدا و در همه ابعاد آن ارائه می دهد. با توجه به اینکه کشور عزیزمان ایران در نوار خشک جهان واقع شده است و جمعیت 80 میلیونی آن، نیاز به افزایش تولیدات کشاورزی یکی از مسائل جدی به شمار میآید.

بخشی از مردم معترض عراقی کمپینی را آغاز کردهاند که هدف از آن تحریم کالاها ساخت ایران است. باید تلاش کرد تا ساخت منابع داده تقویت شود و پایه محکمی برای کشاورزی هوشمند پایه گذاری شود. قرارداد این پروژه در هفته گذشته به امضا رسیده است و طبق آن 50 هزار گلخانه هوشمند ساخته خواهد شد که به فناوریهای نمکزدایی و شیرینسازی آب و صفحات خورشیدی برای تامین انرژی مجهز خواهند بود. 7. وضعیت آب منطقه از نظر pH، EC، کل مواد جامد حل شده در آب (TSS)، بیکربنات سدیم، کلر وفلور آب باید در حد مطلوب باشد. در سال ۲۰۱۶ راه حل های ردیابی دام را برای کمک به نظارت و ردیابی گاو گله داران در نیجریه فراهم کرد. مجموعه این داده ها و اطلاعات به تولید محصولات در مزرعه کمک می کنند. بیش از نیمی از کشور برای پنج ماه متوالی که از ژوئن آغاز می شود آب و هوای فوق العاده خشک را تجربه می کنند. مرکز اطلاعات کشاورزی آنهویی، گروه Beidahuang جیان سانجیانگ شعبه و دیگر 9 واحد، شرکت برای معرفی تجربه و به اشتراک گذاری مورد.

در این جلسه ابتدا توضیحاتی در خصوص وضعیت جاری فناوری اطلاعات در وزارت جهاد کشاورزی توسط نمایندگان دستگاههای مختلف ارائه شده و سپس فرصتهای ایجاد شده توسط فناوری اطلاعات در این حوزه تبیین شد. همچنین با استفاده از این اطلاعات میتوانند بیماری حیوانات را به سرعت شناسایی کنند تا مانع از گسترش بیماری شوند. در کنار برنامه ریزی­های افزایش تولید در کشاورزی توجه به این نکته ضروری است که تغییرات آبوهوایی منجر به کمبود منابع آبی، فرسایش خاک و انتشار بالای گازهای گلخانهای، از بین رفتن تنوع زیستی و شیوع آفتها و بیماریهای فرامرزی در گیاهان و حیوانات اهلی مانع شده و بنابراین از شتاب گرفتن رشد بهرهوری کاسته خواهد شد. به طور مشابه، در بخش دامپروری با استفاده از تکنیک­های کشاورزی هوشمند، می­توانند به نیازهای دام نظارت بیشتری داشته و با تغذیه و رسیدگی مناسب، مانع از بروز بیماری و افزایش سلامتی گوساله­ها شوند.

در این راستا سنسورهای مختلف برای اندازهگیری پارامترهای زیستمحیطی با توجه به نیازهای خاص محصول مورد استفاده قرار میگیرند. این گیاه برای اولین بار در دهه 1800 میلادی به اروپا آورده شد، ولی چندان مورد استفاده قرار نگرفت تا اینکه در انگلستان طی جیرهبندی شکر در جنگ جهانی دوم، تحت کشت قرار گرفت. وزارت خارجه ما نیز در همین راستا 48 مورد را به وزارت جهاد کشاورزی ارسال کرد ولی متاسفانه وزارت جهاد توجه لازم در این زمینه را نداشت و نتیجه این بیتوجهی هم ممنوعیت واردات محصولات کشاورزی ایران، 4 ماه پس از ارسال نامه رسمی طرف روسی بود. به عنوان مثال میبینیم که عرضه و تقاضای گیاه آلوئه ورا بیش از قبل مورد توجه قرار گرفته است، زیرا در بسیاری از مواد آرایشی و بهداشتی از آن استفاده میکنند و استفاده از لوازم آرایشی و بهداشتی نیز امروزه بسیار بیش از قبل رواج پیدا کرده است.

امروزه از استویا در بسیاری از کشورها به عنوان شیرینکننده استفاده میشود. راهکارهای کشاورزی هوشمند امروزه در بستر اینترنت اشیا طراحی و پیاده سازی می گردد. کشاورزی هوشمند یک مفهوم مدیریت کشاورزی با استفاده از تکنولوژی مدرن است تا با افزایش کمیت و کیفیت محصولات کشاورزی این نیاز را برآورده کند. برخی از لامپ های رشد گیاه، عواملی هستند که سرعت رشد محصول را افزایش می دهند و برخی دیگر از این منابع، ریشه زایی گیاه را بهتر می کنند؛ برخی دیگر نیز بر روی طعم بهتر محصولات گلخانه ای تاثیر مثبت دارند. برای افزایش تولید مواد غذایی یا دست کم حفظ مقدار فعلی آن، لازم است که جوامع بهره­وری در بخش کشاورزی را بدون اعمال بار اضافی بر محیط­ زیست و تخریب منابع موجود بالا ببرند. مورنو و تیم او برپایه استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین به عنوان یک اسکنر بزرگ مقیاس است که درجه حرارت گیاهان و زمان آبیاری آن ها را تشخیص داده و مقدار نیاز گیاهان به آب را نیز تعیین کرده و اعلام می کند. و همه این کارها بدون دخالت انسان انجام می شود. روسای مراکز اطلاع رسانی کشاورزی و روستایی و بنگاه های مرتبط با آن از همه استان ها (مناطق خودمختار و شهرداری ها) در این کنفرانس حضور داشتند.

با استفاده از ربات هوشمند و بینایی ماشینی، می توان کیفیت و ایمنی مواد غذایی را ارزیابی کرد. همچنین مجید سروری مدیر استارتآپ «درخت دوست» توضیحاتی درخصوص واگذاری درخت، کسب درآمد از طریق اهدای درخت و چگونگی شروع یک استارتآپ در حوزه کشاورزی به فناوران و مدیران واحدهای فناور ارائه کرد. با این حال، با افزایش تولید مواد غذایی همه مشکلات شهری حل نمی شوند بلکه مدیریت منابع کمیاب یکی دیگر از چالش های بزرگ این انقلاب سبز جدید است که باید بر آن غلبه کند.در آفریقا که آب یک منبع محدود است، IBMدر حال حاضر شروع به کار بر روی زمین کرده بطوریکه غول تکنولوژیکی EZ Farm را توسعه داده داست، اینها ابزارهایی هستند که کشاورزان را در مورد زمانی که محصولاتشان به آب نیاز دارند و به چه میزان نیاز دارند، اطلاع می دهند. در آینده این انقلاب هوشمند کشاورزی نشان میدهد. کشاورزی هوشمند در بسترهای ارتباطی وای-فای، جی اس ام، سرویس بسته امواج رادیویی، LoRa و همین طور بسترهای ارتباطی دیگر طراحی و اجرا می شوند. نظارت کرده و تمام این اطلاعات را به طور آنلاین در اختیار کشاورزان قرار دهند.

میزان و زمان مناسب آبیاری در گلخانه را توسط سطح رطوبت خاک یا بستر کشت می سنجند. کشاورزان در قرن بیست و یکم دسترسی به سامانه موقعیت­یاب جهانی (GPS)، پویشگر خاک، مدیریت داده­ها و فناوری­های اینترنت اشیا دسترسی دارند و می­توانند با دقت در اندازهگیری تغییرات در یک زمینه و در پیش گرفتن یک استراتژی مناسب براساس این داده­ها، تا حد زیادی اثربخشی سموم، آفت­کش­ها، کودها و سایر نهاده­های مصرفی خود را افزایش دهند یا از گزینه­های مناسب­تری بهره ببرند. وی افزود: تحقیق و توسعه در زمینه کاربرد فناوریهای جدید مانند هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و کلانداده در حوزه کشاورزی از دیگر فعالیتهای این شرکت است. شروع استفاده از ادوات کشاورزی در کشورهای توسعه یافته به معنای واقعی در اواخر قرن 19 میلادی صورت گرفته است. تهدیدی که به دلیل کاهش تعداد حشرات افزایش یافته است. مزایای کشت گلخانه ای شامل: افزایش تولید در واحد سطح (کمینه 10برابر هوای آزاد)، تولید بیش از یک محصول در سال، افزایش کیفیت محصول تولیدی (کنترل بهتر آفات و بیماری ها با روش های کنترل بیولوژیکی و کاهش مصرف سموم که باعث افزایش کیفیت محصول و افزایش صادرات و حفظ محیط زیست می شود)، صرفه جویی در مصرف آب (با آبیاری تحت فشار)، استفاده اراضی غیرقابل کشت با روش آبکشت، عدم وابستگی تولید به شرایط محیطی و امکان بازاریابی مناسب و تنظیم برنامه کشت مطابق با نیاز بازار، تداوم بازار کار و تولید محصول در تمام فصل های سال با توجه به امکان کنترل عوامل محیطی و تنظیم شرایط مورد نیاز گیاه (استفاده از اوقات بیکاری کشاورزان در پاییز و زمستان)، آزادسازی زمین های کشاورزی برای گیاهان استراتژیک مثل گندم، کاهش جذب فلزات سنگین توسط گیاهان و حفظ سلامت جامعه با روش آبکشت که امکان جذب کمتر این عناصر را فراهم می کند، جلوگیری از تغییر کاربری زمین برای ساختمان (به علت سودمند بودن تولید گلخانه ای)، جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهر با احداث گلخانه و کشت در محیط های کنترل شده، ایجاد کشاورزی شهری زیرا شهرنشینان نیز با داشتن اندکی فضا در محل کار و یا سکونت خود قادر خواهند بود که به احداث گلخانه هایی در ابعاد مختلف بپردازند و به این طریق به تولید محصولات کشاورزی با کیفیت بپردازند، بطوریکه در حال حاضر بخش قابل توجهی از نیاز مواد غذایی از همین کشاورزی شهری تولید و تامین می شود و بدین ترتیب نه تنها به افزایش تولید مواد غذایی می انجامد بلکه باعث اشتغالزایی و منبع درآمد برای خانواده های شهری شده است.

8) در مطالعهای موردی در استان همدان (بعنوان استانی که کشاورزی بیشترین سهم از مساحت استان را دارد)، مشخص شد که پیادهسازی کشاورزی دقیق (با لحاظ کردن حداقل هزینهها و بسته به نوع کشت) حداقل به 420 هکتار زمین نیاز دارد که با توجه به برخی محدودیتها (از قبیل خرده مالکی و شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی)، امکانپذیر نیست. همچنین گلخانه های شیشه ای نسبت به انواع دیگر گلخانه ها دارای بیشترین طول عمر می باشد که البته به همان نسبت هزینه های نگهداری آن نیز نسبت به دیگر انواع گلخانه ها بالاتر می باشد. دارای گل های ارغوانی یا بنفش رنگ قیفی شکل است که داخل آن سه عدد پرچم، یک عدد تخمدان، یک عدد خامه و یک کلاله سه شاخه قرار دارد. میتوانید خودتان اینکار را انجام دهید، یا به دیگران واگذار کنید. هسته IoT، دادههایی است که میتوانید از اشیا دریافت و از طریق اینترنت ارسال کنید.

طرح اینترنتی اینترنت غذا و مزرعه (IoF)، بخشی از رهبری صنعتی هوراگون ، از طریق تحقیقات و کنفرانسهای منظم، پتانسیل فناوریهای IoT برای صنعت غذا و کشاورزی اروپا را بررسی میکند. بنابراین، کشاورزی هوشمند دارای یک پتانسیل واقعی برای ارائه یک محصول تولیدی و پایدارتر از تولید کشاورزی. آمار دقیق سرشماری نشان میدهد که ٣١هزار و ٦٤١ نفر از کل بهرهبرداران حقیقی بخش کشاورزی دارای تحصیلات فوقدیپلم به بالای مرتبط با کشاورزی هستند، همچنین ١٧٧هزار و ٧٤٦ نفر نیز دارای تحصیلات فوقدیپلم به بالا در رشتههای غیرمرتبط هستند. در زمستان سال ١٣٩٨ هزینه یکبار شخم یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور در کل کشور ١٧٢١٨٩٨ ریال بوده است. سطح زمینهای مناسب کشاورزی در بین سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۵ حدود ۷/۰% کاهش یافته است. تا به الان تولید هفتگی NatureSweet تا 4 درصد افزایش یافته است. رشد گیاه به دمای متوسط بین ۱۵ تا ۳۸ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی ۸۰ درصد نیاز دارد.

این محصول بسیار سودآور است بهطوریکه در جهان به طلای سرخ معروف است. تا همین اواخر کشاورزی معیشتی شیوهٔ اصلی تولید بود تا اینکه سرمایهداری مبتنی بر بازار در جهان رواج یافت. عسکری ادامه داد: یک قانون را مصوب کردیم که براساس آن سیستم نظارتی وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده بر حوزههای صادراتی نظارت کامل داشته باشد تا دیگر شاهد این اتفاقات نباشیم. فعالیت زیرکمیته های فوق منتج به احصاء کامل نیازهای بخش کشاورزی و به کارگیری ظرفیتهای ICT کشور جهت افزایش بهره وری بخش و بزرگتر کردن اقتصاد آن، میشود. این برنامه حتی به عنوان یک ابزار مدیریت پروژه با فعال کردن زنبورداران برای برنامهریزی وقایع و اجرای وظایف برای مراقبت از زنبورها عمل میکند .علاوه بر این، بسته Smart Hive تمام سختافزار شما را فراهم میکند. کشاورزی هوشمند، تصمیم گیری، مراقبت از گیاهان و حیوانات را آسان تر کرده و اجازه می دهد تا فرایندها به صورت خودکار انجام شوند. با همه این وجود در حال حاضر مراقبت و بهبود محیط زیست مهمتر بوده که از پیشرفت هایی که از اینترنت اشیاء در شهر هوشمندبه دست می آید امکان پذیر می شود. ایرانسل در حال حاضر به استقرار راه حل اینترنت اشیا در زمینه کشاورزی هوشمند در آفریقا روی آورده است.