اخبار

آینده بخش کشاورزی در گرو دختران روستایی و عشایری است

رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تصریح کرد: اولویت درجه یک کشور امنیت غذایی است، بنابراین زنان روستایی و عشایری نقش آفرین در  این عرصه هستند؛ یعنی ما یک سرمایه ۶ میلیونی نیروی انسانی فعال در حوزه بخش کشاورزی داریم که سرمایه بی بدیلی است که بخشی وظایف وزارت جهاد کشاورزی و بخش دیگر وظیفه دولت و سایر قوا است که بتوانند به شکل ویژه هدایت کنند.

وی اضافه‌کرد: در دو هفته گذشته ۴۲ هنرستان کشاورزی در سراسر کشور راه‌اندازی شد که ۶ مورد آنها مربوط به دختران است و به نظر می رسد باید این هنرستان ها را گسترش بدهیم که این امر نیازمند حمایت دولت سیزدهم است.

این مقام مسوول گفت: برای مردان و  زنان روستایی و عشایری علاوه بر آموزش، باید توانمندسازی و مهارت آموزی را در این بخش دنبال کنیم.

خیام نکویی با بیان اینکه کشاورزی را شغل قلمداد نمی کنند، ادامه‌داد: اگر کشاورزی را شغل بدانیم برای مردان و زنان روستایی مقدمه یک‌سری تحولات در بخش کشاورزی است.

وی گفت: برای آینده بخش کشاورزی بهره برداران ۵۲.۸ سال میانگین سنی دارند، با توجه به وجود ۴.۹ میلیون نفر بهره بردار از هم اکنون باید به فکر تربیت کشاورزان باشیم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی مجله خبری کشاورزی، «سید مجتبی خیام نکویی» امروز در همایش روز جهانی زن روستایی و ششمین همایش نقش آفرینی زنان روستایی و عشایری در توسعه پایدار که در سالن توسعه وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، افزود: در حال حاضر ۱۲ درصد از کل جمعیت کشور را زنان روستایی و عشایری تشکیل می دهند که ۶۰ درصد آنان جمعیت فعال بالای ۱۸ سال هستند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان‌داشت: بیش از ۸۰ درصد نظام بهره برداری کشاورزی کشورمان خرد و کمتر از ۲۰ درصد آن کلان است، این بدان معناست که جمعیت زنان روستایی ما در ۸۰ درصد نظام های بهره برداری دخیل هستند و در کشاورزی خانوادگی نقش آفرینی دارند، بر این اساس ما نه فقط باید برای آینده نیروهای جایگزین داشته باشیم بلکه باید به فکر آینده بخش کشاورزی نیز باشیم.

به گزارش مجله خبری کشاورزی، در همایش روز جهانی زن روستایی و ششمین همایش نقش آفرینی زنان روستایی و عشایری در توسعه پایدار تفاهم نامه همکاری بین معاون امور زنان و  خانواده ریاست جمهوری و وزارت جهاد کشاورزی امضا و از ۱۹ زن روستایی و عشایری کارآفرین و نمونه تجلیل شد.منبع اخبار

وی اظهار داشت: در جهان ۴۰ درصد از نیروی کار در بخش کشاورزی فعال است که این رقم در کشور ما بیش از ۵۲ درصد وبیانگر نقش زنان در این حوزه است.

بری.