اخبار

آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت خاک به‌زودی ابلاغ می‌شود

آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت خاک به‌زودی ابلاغ می‌شود
تهران- مجله خبری کشاورزی- معاون امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت خاک در آینده نزدیک خبر داد و گفت: آیین‌نامه اجرای قانون حفاظت از خاک که در سال ۹۸ ارائه شده بود، در دولت به تصویب رسیده است.

https://www.irna.ir/news/85305501/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF