اخبار

آیین‌نامه داخلی شورای راهبردی تحقیقات شیلات امضا شد


تهران – مجله خبری کشاورزی – آیین‌نامه داخلی شورای راهبردی تحقیقات شیلات به امضای دو معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور شیلات و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی رسید.منبع اخبار