اخبار

آیین‌نامه داخلی شورای راهبردی تحقیقات شیلات امضا شد


تهران – مجله خبری کشاورزی – آیین‌نامه داخلی شورای راهبردی تحقیقات شیلات به امضای دو معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور شیلات و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی رسید.منبع اخبار

رید. پرداخت ۷ همت از مصوبات سفر رئیسی به کرمانشاه – پایگاه خبری هشت صبح. هنرمند برجسته هشترود دارفانی را وداع گفت.