اخبار

آیین‌نامه کمیته تغییر اقلیم وزارت جهاد کشاورزی به‌زودی ابلاغ می‌شود

آیین‌نامه کمیته تغییر اقلیم وزارت جهاد کشاورزی به‌زودی ابلاغ می‌شود

به گزارش مجله خبری کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی، ابوالفضل رئوفی در نخستین نشست کمیته تغییر اقلیم وزارت جهاد کشاورزی افزود: آیین‌نامه داخلی این کمیته توسط زیربخش ها و دفاتر تخصصی بررسی و نقطه نظراتی برای تکمیل آن ارایه شد.

مدیرکل دفتر محیط زیست، توسعه پایدار و امور فناوری وزارت جهادکشاورزی، با بیان این که این آیین‌نامه توسط دفتر محیط زیست، توسعه پایدار و امور فناوری وزارت جهادکشاورزی تهیه و تدوین شده است، اظهارداشت: از پیشنهادها و رهنمودهای دفاتر مستقل و معاونت‌های تخصصی وزارتخانه در اصلاح و تکمیل این آیین‌نامه استفاده خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: این آیین‌نامه دارای ۱۳ ماده و چند تبصره است و در دو مرحله برای تمام بخش‌های تخصصی ارسال شده و نقطه نظرات را دریافت کرده‌ایم و در این نشست نیز تلاش می‌کنیم ضمن هم‌اندیشی، نقطه نظرات جدید را بگیریم.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی گفت: اگر بخواهیم نقشه راه برای مقوله تغییر اقلیم تعریف کنیم، ابتدا باید با توجه به اهداف تاب‌آوری و سازگاری بخش در مقوله امنیت غذایی، ببینیم در فاز توصیف، کجای مسیر هستیم و وزارت جهادکشاورزی چه اقداماتی را تاکنون برای سازگاری و تاب‌آوری در برابر تغییر اقلیم انجام داده است.

وی تصریح کرد: این اقدامات پس از رصد و پایش و بررسی نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدها تمام زیربخش‌ها باید بروزرسانی، به عدد و آمار تبدیل و به عنوان نقشه راه در کلیه زیربخش‌های تخصصی در مباحث فنی و تخصصی، علمی و پژوهشی، آموزشی و ترویجی و … برنامه‌ریزی شود.

رئوفی با بیان اینکه به این که معضلات زیست محیطی و تغییر اقلیم در جهان روبه افزایش گذاشته و آثار آن با ظهور مشکلاتی همچون خشکسالی‌ها، سیل، فرسایش زمین، کاهش بارش و سرمازدگی برای کشورها مشهود شده است، گفت: در گزارش ارزیابی ششم هیات بین‌الدولی تغییر اقلیم (IPCC) در سال ۲۰۲۲ مداخله انسان در تغییر اقلیم و گرمایش جهانی تقریبا ۱۰۰ درصد قطعی اعلام شده است.

وی ادامه داد: تغییر اقلیم و گرمایش کره زمین به علت انباشت اقداماتی است که به طور عمده کشورهای توسعه یافته پس از انقلاب صنعتی انجام داده اند و حال که به مرحله تثبیت رسیده‌اند از سایر کشورها می‌خواهند با رویکرد الزام‌آور آنها برای کاهش گازهای گلخانه‌ای و گرمای زمین، همراهی کنند.

مدیرکل دفتر محیط زیست، توسعه پایدار و امور فناوری وزارت جهادکشاورزی اذعان داشت: با رویکرد کشورهای توسعه یافته که سهم زیادی در تولید گازهای گلخانه ای دارند، کشورهای در حال توسعه مانند ایران به علت اتکا به منابع سوخت فسیلی، برای مقابله و سازگاری با پدیده تغییر اقلیم، در مسیر توسعه دچار چالش خواهند شد.

وی گفت: بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش های اقتصادی، ذاتا دارای ریسک بالا است، زیرا با موجودات زنده، آفات و بیماری‌ها و … سروکار دارد و عوامل محیطی بر آن تاثیر می‌گذارد ضمن آن که تغییرات اقلیمی هم مزید بر علت شده است.

رئوفی با اشاره به این که تغییر اقلیم دارای جنبه‌های بین‌المللی، منطقه‌ای، ملی و محلی است، اظهار داشت: در تمام این موارد باید راهکار، راهبرد و برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای دفاع از منافع ملی و دیپلماسی گفتمان و مذاکره در چارچوب اهداف مورد نظر داشته باشیم.

https://www.irna.ir/news/85505122/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA