اخبار

ابلاغ آیین‌نامه بهداشت کشاورزی با تصویب وزیر بهداشت

رییس مرکز سلامت محیط و کار معاونت بهداشت وزارت بهداشت تاکید کرد: مقررات این آیین‌نامه همه کارگاه‌ها، فعالیت‌های کشاورزی و مشاغل وابسته به کار کشاورزی، از جمله ماشین‌آلات کشاورزی، انبارهای کشاورزی، سیلوها و مانند آنها را شامل می‌شود و اجرای آن برای تمامی کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان کشاورزی الزامی است.منبع اخبار

وی اظهار داشت: سازمان جهانی بهداشت نیز به‌منظور اجتناب از بروز یک فاجعه سلامت همگانی، مدیریت آفت‌کش‌های بسیار خطرناک را که مصرف‌کنندگان عمده آن در کشور کشاورزان هستند، به‌عنوان یکی از محورهای کلیدی نقشه راه سایکم برای افزایش مداخله بخش سلامت در رویکرد استراتژیک به مدیریت بین‌المللی مواد شیمیایی در راستای اهداف ۲۰۲۰ و فراتر از آن تصویب کرد.

به گزارش روز سه شنبه مجله خبری کشاورزی از وبدا، جعفر جندقی افزود: به موجب قانون اصلاح بند (۱) ماده (۲) قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حکم مقرر در ماده ۱۴۷ قانون کار، نظارت بهداشتی بر سموم و مواد شیمیایی و تامین و حفظ سلامت کشاورزان که در محیط کار خود با طیف وسیعی از آلاینده‌ها، از جمله سموم، آفت‌کش‌ها، عوامل زیان‌آور شیمیایی، بیولوژیکی، مکانیکی و فیزیکی مواجهه دارند، بر عهده دولت و وزارت بهداشت است.

جندقی ادامه داد: بر همین اساس آیین‌نامه بهداشت کشاورزی با توجه به اهمیت نقش بهداشت در این رویکرد استراتژیک و به‌منظور صیانت از کشاورزان و بهره‌برداران که جمعیتی بیش از پنج میلیون نفر مشتمل بر زنان، کودکان و مردان را در کشور تشکیل می‌دهند، در راستای تکالیف قانونی محوله بر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تصویب و با نامه شماره ۱۶۴۲/۱۰۱/د تاریخ ۱۹/۰۶/۱۴۰۱، به روسا و سرپرستان دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور ابلاغ شده است.