اخبار

ابلاغ رفع ممنوعیت صادرات قند حاصل از شکر

ابلاغ رفع ممنوعیت صادرات قند حاصل از شکر

مدیر کل دفتر صادرات گمرک از ابلاغ رفع ممنوعیت صادرات قند حاصل از شکر سفید به استناد رای دیوان عدالت اداری خبر داد.

به گزارش ایسنا، علی اکبر شادمانی طی ابلاغیه‌ای از رفع ممنوعیت صادرات قند حاصل از شکر سفید به استناد رای دیوان عدالت اداری خبر داد.

در این ابلاغیه آمده است: «مطابق با تایید و تصریح در رأی موصوف، ممنوعیت صادرات قند حاصل از شکر سفید لغو می‌شود.»

ابلاغ رفع ممنوعیت صادرات قند حاصل از شکر

انتهای پیام

https://www.isna.ir/news/1403041913089/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%DA%A9%D8%B1