اتحادیه تعاونی تولید در منطقه سیستان تشکیل می‌شوداتحادیه تعاونی تولید در منطقه سیستان تشکیل می‌شود

به گزارش روز سه شنبه مجله خبری کشاورزی از روبط عمومی جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان،داد رحمن بامری در نشست نمایندگان شرکت‌های تعاونی تولید منطقه سیستان اظهارداشت: هم اینک ١٧ شرکت تعاونی تولید روستایی با مشارکت بهره‌برداران در منطقه سیستان مشغول فعالیت است.

وی تصریح کرد: با راه اندازی این اتحادیه فعالیت های شرکت های تعاونی تولید روستایی شهرستان های حوزه سیستان تحت پوشش این اتحادیه قرار خواهد گرفت و اتحادیه تعاونی تولید منطقه سیستان نیز زیر مجموعه اتحادیه تعاونی تولید استان خواهد شد.

مدیر سازمان تعاون روستایی سیستان و بلوچستان؛ ارتقای بهره وری عوامل تولید، تخصیص و بهره‌برداری منابع،  افزایش کمی و کیفی محصولات زراعی،  باغی،  دامی و شیلاتی را از مهمترین اهداف شکل گیری اتحادیه تعاونی تولید برشمرد.منبع اخبار