اخبار

اجرای طرح‌های چهارگانه عشایری با حضور پررنگ زنان/۴۹۱ صندوق اعتبار خرد زنان عشایری فعال است


تهران- مجله خبری کشاورزی- سرپرست سازمان امور عشایر ایران بر نقش زنان عشایری در اجرای طرح‌های چهارگانه سازمان برای تنوع‌بخشی به اشتغال و افزایش درآمد عشایر تاکید کرد و گفت: امور زنان عشایری استان‌ها باید تلاش کنند نقش زنان در اجرای طرح‌های محوری سازمان پررنگ‌تر شود.

https://www.irna.ir/news/85244356/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%DB%B4%DB%B9%DB%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1

گرچه وانت زامیاد تنها وانت بنزینی در گروه n۲ (دارای وزن خالص بالای ۳.