اخبار

اجرای طرح به‌نژادی و تکثیر شتر در راستای تامین امنیت غذایی


تهران- مجله خبری کشاورزی- مدیر گروه جنین‌شناسی و آندرولوژی پژوهشگاه ابن‌سینای جهاد دانشگاهی از طراحی و اجرای طرح به‌نژادی و تکثیر شتر به‌ عنوان یکی از دام‌های مقاوم و سازگار با اقلیم ایران در این پژوهشگاه و در راستای تحقق تأمین امنیت غذایی کشور خبر داد.

https://www.irna.ir/news/85174566/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D9%87-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%DA%A9%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C