اخبار

اجرای طرح توزیع گوشت قرمز گرم تنظیم بازار در سنندج آغاز شد


سنندج-مجله خبری کشاورزی- مسئول روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان گفت: گوشت قرمز گرم به منظور تنظیم بازار به همت اتحادیه دامداران استان در قالب غرفه ای در سنندج در حال توزیع و عرضه است.منبع اخبار