اخبار

اجرای طرح جهش تولید در دیمزارها از ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار عبور کرد


تهران- مجله خبری کشاورزی- معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: طرح جهش تولید در دیمزارها از ۶۷۰ هزار هکتار آغاز شده و در حال حاضر از ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار عبور کرده است.منبع اخبار

سوالات مصاحبه استخدام نیروی انتظامی در سال 1402 | soalattalayi.