اخبار

اجرای طرح پایش سیلندرهای اکسیژن طبی در مراکز درمانی خوزستان

اجرای طرح پایش سیلندرهای اکسیژن طبی در مراکز درمانی خوزستان

ایسنا/خوزستان مدیرکل استاندارد خوزستان گفت: طرح پایش سراسری گاز اکسیژن طبی و سیلندرهای حاوی آن در خوزستان اجرا شد.

علی داودی امروز ۲۳ بهمن ماه اظهار کرد: این اداره کل در راستای اقدامات نظارتی خود و اجرای استاندارد فرآورده‌ها و خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباری و با توجه به اهمیت حفظ ایمنی، سلامت و بهداشت شهروندان و پیرو ابلاغ ریاست سازمان ملی استاندارد ایران با همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی و مرکز اورژانس استان از ابتدای مردادماه تا پایان دی ماه سال جاری و بر طبق استانداردهای ملی ایران به شماره‌های ۳۲۴۰- ۳۰۴-۶۷۹۲ نسبت به ارزیابی انطباق گاز اکسیژن طبی و سیلندرهای حاوی آن به شکل گسترده در تمامی بیمارستان‌ها و همچنین مرکز اورژانس استان اقدام کرد.

وی افزود: در این راستا تعداد ۷۰۷۹ سیلندر گاز اکسیژن طبی در بیش از ۶۰ بیمارستان و مرکز درمانی فعال و همچنین مرکز اورژانس استان مورد ارزیابی قرار گرفت که در این طرح تعداد ۲۶۷ سیلندری که منطبق با استاندارد مربوطه نبوده‌اند در آزمایشگاه معدوم و از گردش کار و سرویس خارج شدند.

داودی خطاب به شهروندان استان ادامه داد: این اداره کل در راستای انجام وظایف ذاتی خود نسبت به ارزیابی انطباق کالاهای ساخت داخل، وارداتی و نیز خدماتی که از لحاظ ایمنی، بهداشت و سلامت عمومی حائز اهمیت هستند با همکاری نهادهای ارزیابی انطباق تایید صلاحیت شده، اقدام و نتایج حاصل را جهت اطلاع عموم و مراجع ذیصلاح منتشر می‌کند.

وی گفت: طرح پایش گاز اکسیژن و سیلندرهای حاوی آن نیز در همین راستا انجام شده است و در آینده نیز همچنان تداوم خواهد داشت.

انتهای پیام

https://www.isna.ir/news/1402112316621/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%DA%98%D9%86-%D8%B7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86