اخبار

اجرای طرح کشت قراردادی محصولات یکی از راهکارهای دولت برای حمایت از کشاورزان است


کرمانشاه – مجله خبری کشاورزی – رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با بیان اینکه کشت قراردادی از جمله برنامه‌های کلیدی دولت و وزارت جهاد کشاورزی است گفت: برای حمایت از کشاورزان به دنبال نهادینه‌سازی کشت قراردادی در کشور هستیم زیرا در آینده بسیاری از حمایت‌های دولت از کشاورزان در بستر همین کشت قراردادی اجرا خواهد شد.منبع اخبار