اجرای مرحله دوم طرح ۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان و ایلام با تامین اعتبار از سال آیندهاجرای مرحله دوم طرح ۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان و ایلام با تامین اعتبار از سال آینده
تهران- مجله خبری کشاورزی- مدیرعامل موسسه جهاد نصر اعلام کرد: به محض تامین اعتبار، اجرای مرحله دوم طرح ۵۵۰ هزار هکتاری احیای اراضی خوزستان و ایلام در سطح ۲۵۵ هزار هکتار از سال آینده آغاز می‌شود.منبع اخبار