اخبار

اجرای پایلوت حفظ و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی در هر شهرستان


تهران- مجله خبری کشاورزی- رییس سازمان امور اراضی کشور اعلام کرد: سال گذشته سیاستگذاری‌های لازم در زمینه حفظ و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی انجام شد بنابراین هر شهرستان یک پایلوت را برای اجرای این طرح باید عملیاتی کند.منبع اخبار