اخبار

اجرای ۲۰ هکتار جنگل‌کاری در اخترآباد استان تهران


تهران – مجله خبری کشاورزی – مدیرکل منابع طبیعی استان تهران از درختکاری ۲۰ هکتاری در منطقه بیابانی و کانون گرد و غبار اخترآباد استان تهران طی روز شنبه ۱۳ اسفند ماه خبر داد.منبع اخبار