اخبار

اجرای ۳۰ طرح پیشران برای تامین امنیت غذایی

به گزارش روز چهارشنبه مجله خبری کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی، « حاج محمد» با بیان اینکه طرح‌های پیشران زنجیره‌ای از فناوری را در کنار خود دارند افزود: اگر بخواهیم در حوزه دانش‌بنیان ورود پیدا کنیم باید زنجیره‌ای از فعالیت‌ها را در کنار هم داشته باشیم تا ریسک کار پایین و ارزش‌افزوده افزایش یابد و جذابیت ورود برای سرمایه‌گذاری ایجاد شود.

حاج محمد اظهار داشت: طرح‌های پیشران از جمله در زمینه پرورش ماهی در قفس، پرورش میگو، گلخانه‌های هوشمند، خوراک و نهاده‌های دامی با نگاه فناورانه، هوشمندسازی کشاورزی، اصلاح اقلیم و ایجاد سرزمین سبز و احیای مراتع پیش‌بینی شده است.

وی اضافه کرد: صندوق نوآوری هم برای طرح‌های پیشران اعتبارات قابل توجهی را پیش‌بینی کرده است و ما با طرح پرورش ماهی در قفس با این صندوق شروع به کار کرده‌ایم.

 رییس قرارگاه تحول، نوآوری و پیشرفت در بخش کشاورزی حل یک کلان مساله، قرار دادن زنجیره‌ای از فعالیت‌ها در کنار هم و ایجاد تحول در راستای امنیت غذایی و خودکفایی را از ویژگی‌های طرح‌های پیشران عنوان کرد.

حاج محمد افزود: در مرحله نخست در قالب طرح پیشران تولید ۱۰ هزار تن ماهی به روش پرورش در قفس برآورد کرده‌ایم.منبع اخبار

رییس قرارگاه تحول، نوآوری و پیشرفت در بخش کشاورزی در مورد اعتبارات این طرح‌ها نیز گفت: برای تامین بخشی از اعتبارات طرح‌های پیشران از ظرفیت تبصره (۱۸) بند الف در سال جاری استفاده خواهیم کرد و اکنون در حال پیگیری هستیم.

وی ادامه داد: در گام نخست طرح‌های پیشران باید در قرارگاه تحول، نوآوری و پیشرفت وزارت جهاد کشاورزی تصویب شود که در هفته‌های آینده این کار انجام خواهد شد.