اخبار

احداث سردخانه محصولات کشاورزی در ایلام ۲۲۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد


ایلام – مجله خبری کشاورزی – مدیرکل تعاون روستایی استان ایلام با بیان اینکه سازمان جهاد کشاورزی موافقت خود را مبنی بر تامین ۱۰ هزار متر مربع زمین جهت احداث یک باب سردخانه اعلام کرده است، گفت: برای این سردخانه ۲۲۰ میلیارد ریال اعتبار برآورد اولیه شده است.

https://www.irna.ir/news/85238419/%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%DB%B2%DB%B2%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1