اخبار

احداث ۱۰ ‌هزار واحد مسکونی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در تهران و البرز


تهران – مجله خبری کشاورزی- وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: توافق‌نامه احداث ۱۰ ‌هزار واحد مسکونی کارکنان وزارت جهادکشاورزی در تهران و البرز بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی منعقد شد.

https://www.irna.ir/news/85152449/%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86