احیای ۲۳۷ رشته قنات خراسان جنوبی در یک سال گذشته + فیلماحیای ۲۳۷ رشته قنات خراسان جنوبی در یک سال گذشته + فیلم
بیرجند – مجله خبری کشاورزی – رئیس جمهور در سومین سفر استانی دولت سیزدهم که شهریور ۱۴۰۰ به خراسان جنوبی انجام شد، دستور تشکیل ستاد احیا و بازسازی قنوات استان را صادر کرد و با تشکیل این ستاد بعد از سفر رئیس جمهور تاکنون ۲۳۷ رشته قنات از محل این اعتبارات مرمت و احیا شده است.منبع اخبار