اخبار

احیای ۵۰ میلیون هکتار از مراتع کشور در دست اجراست


سنندج- مجله خبری کشاورزی- معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: طرح احیای مراتع کشور در ۵۰ میلیون هکتار در دست اجرا و مبنای آن حفظ عرصه‌های مرتعی و طبیعی است.

https://www.irna.ir/news/85140711/%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DB%B5%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA

سوالات مصاحبه استخدام نیروی انتظامی در سال 1402 | soalattalayi معماری سه بعدی.