اخبار

اختصاص خدمات یارانه‌دار به طرح‌های دامداری مددجویان کمیته امداد

اختصاص خدمات یارانه‌دار به طرح‌های دامداری مددجویان کمیته امداد
تهران- مجله خبری کشاورزی- وزیر جهادکشاورزی گفت: به دنبال امضای تفاهم‌نامه همکاری میان کمیته امداد و وزارت جهادکشاورزی و به منظور کاهش ریسک تولید در طرح‌های دامداری مددجویان، اولویت بهره‌مندی از خدمات یارانه‌دار، به طرح‌های دامداری این افراد اختصاص می‌یابد.

https://www.irna.ir/news/85385760/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%AF%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF